امروز یکشنبه 3 شهریور 1398 - Sun 08 25 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

Headlines:

مجمع عمومی نوبت دوم هم به حد نصاب نرسید.

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

 

به نام خدا

دوستان بزرگوار  مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 28/5/95 هم به حد نصاب نرسید. با وجود اینکه بالغ بر 270 نفر برگ رای دریافت نمودند فقط 118 نفر به مجمع آمده اند. برخورد با آنها که عذر موجه نداشته اند و فقط برای اخلال در کار مجمع برگ رای گرفتند و نیامدند با کدام مرجع است ؟
آنها که چند ماه است فریاد مجمع مجمعشان گوش های وزیر تعاون  و اداره تعاون  و اعضای تعاونی را کر کرده است پایشان را به مجمع نگذاشتند.
توطئه بزرگ عوامل فساد برای مصادره به مطلوب نتایج رای گیری : در مجمع  نوبت آخر تعدادی از خودشان را که تا کنون به مجمع نیامده اند را ناگهان وارد مجمع نموده تا  نتایج رای گیری را به نفع خودشان تغییر بدهند .راه چاره این است که کلیه اعضائی که برگ رای دریافت نموده اند در مجمع سوم حاضر باشند تا اکثریت مطلق با آنها باشد. و هجوم نیروهای دشمن در مجمع  خنثی گردد.مجمع سوم فقط با حضور کلیه افرادی که برگ رای گرفته اند موفقیت آمیز خواهد بود. از هم اکنون برنامه ریزی کنیم تا به خودمان و دوستانمان زیان وارد نکنیم و با حضور همگانی و کامل خود در مجمع نوبت آخر توطئه اهر یمنان را خنثی نمائیم

محل کنونی شما