امروز دوشنبه 29 مهر 1398 - Mon 10 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

بشر - انسان - آدم (7) طلوع ساپینس ها

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

به نام خدا

طلوع ساپینس ها قسمت اول  نئاندر تالها : گرد آوری و تحقیق و تحلیل مهندسی از فضل الله نمازی میبدی

آنالیز 11 شاخه ژنتیکی گونه های انسانی نشان دهنده طلوع گونه ما از آفریقاست. جائیکه اقلا دوگونه از انسانها در خارج از آفریقا به کثرت مردمی رسیده اند . یکی بیش از 600 هزار  سال پیش و دیگری 95 هزار سال پیش ولی آخرین فسیل کشف شده در شمال اسپانیا تاریحچه این مهاجرت  را به 2/1 میلیون سال پیش رسانید.و جدیدترین گسترش هومو ارکتوس ها به خارج از آریقا مربوط یه 7/1میلین سال پیش است.یعنی اولین حرکت  هومونئاندر تالهاو افزایش ظرفیت و حجم فسیلهای جمجمه ای به بیرون از آفریقا  دیرین مردم شناسان شواهد فیزیکی به دست آوردند که این تاریخ را به 730 هزار سال پیش نسبت می دهد. بر اساس شواهد فیزیکی  دیرین مردم شناسان ، این آثار مربوط به 730 هزار سال پیش شامل فسیل های  قد یمی با ابزار های سنگی  استخوانهای گاومیش وحشی و سایر حیوانات ، عمومامربوط به  گونه های انسانی  از یک نیا در غرب ایتالیای مرکزی  بوده است.

تاریخ دیگر مربوط به حرکت گسترشی هوموساپینس ساپینس  به خارج از آفریقا و ظهور نمونه های فسیل های جمجمه های مدرن انسان با مشخصه هائی چون  جمجمه بزرگ و گرد ٰ، برآمدگی  ابروهای کوچک ،‌پیشانی عمودی و چانه های مناسب جهت تکلم ابتدا در آفریقا حدود 130هزار سال پپیش  دیده شد. وسپس در خارج از آفریقا مربوط به 90 هزار سال پیش . بر رسی های  فیلو ژنتیک آنالیز  دی ان ای  میتوکندریال  نئاندرتالها

( Phylogenetic analysis of Neanderthal mitochondrial DNA) نشان دهنده نیای مشترک آنها با هوموساپینس ها در 600 هزار الی 465 هزار سال پیش دارد. یعنی چهار برابر قدیمی تراز اجداد عمومی انسانهای مدرن نتایج آنالیز میتوکندریال دی ان ای (mtDNAs)همه گونه های هومونیدهای  دوره 100هزار  ساله  اخیر آنها را به یکی از این دو گونه نسبت می دهد.آثار قدیمی یک غاراسپانیائی  پایگاه انسانی  به نام محلی لاسیما دلوس هوزوز

(La Sima de los Huesos) مشخص کننده  گذر از گونه  هوموارکتوس به هومو نئاندرتالها است

اولین نشانه های نئاندرتالها در 1856 در آلمان کشف شد و در سال 1857  در موزه تاریخ طبیعی بن به نمایش در آمد و توسط ویلیام کینگز  در 1864  گونه هومونئاندرتالنزیس نام گرفت .برخی ازآثار و فسیلهای نئاندر تالها در شرایط خوبی قرار دارند به گونهای که تصویر واضحی از فرهنگ آنها را نشان می دهند. در ادامه و در 1887 دو اسکلت کامل از آنها درغار  اسپای بلژیک کشف شد. وتعداد بیشتری در فرانسه 1887 ،1908 و 1911 کشف گردید. اینها و سایر کشفیات نشان داده که نئاندرتالها جامعه اروپا را بین28هزار  سال تا 130هزار سال پیش تا قبل از نابودیشان تشکیل می دادند. اکثر این فسیل ها در غار ها و در کنار فسیلهای حیوانات سرد سیر مانند گوزنها ،روباه قطبی موش قطبی و ماموتها  کشف شده اند. سرانجام جمع بندی  نظرات مختلف در مورد فسیلهای نئاندرتالها به حضور نئاندرتالها از 230هزار الی350هزار سال پیش منهی گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در شرق دور  ابتدا هوموارکتوسها  پیدا شدند و سپس هومو ساپینس های عمومی  و بعد هومو ساپینس ساپینس  هابه همراه چهره های مغولی . و تاکنون هیچ نئاندر تالی یافت نشده است. فسیلهای به دست آمده از شمال اسپانیا مربوط به 800هزار  سال پیش  به عنوان نیای مشترک عمومی  انسانها ونئاندرتالها ه در نظر گرفته هومو آنتکسسور نام گذاری گردید.

 

 

 

که ممکن است گونه ای از هومو هایدلبرگنسیز باشند  و بعضی هومو هایدلبرگنسیز را نزدیکترین نوع مشابه  نیای مشترک بین انسانها و نئاندرتالها می دانند. هومو هائی با صورت پیشرفته و فک ابتدائی  که دفن نشده اند به نام هوموارگاستراس آنسسترال که به هومو آنتکسسور تغییر گونه و ماهیت داده در آفریقا که یک جامعه آنتکسسور مهاجر از خاور میانه تا اروپا را حدود یک میلیون سال پیش تشکیل دادند .سپس به هومو هایدلبرگ و پس از آن به هوموساپینس نئاندرتالسیز تغییر نوع دادند این عقیده بر اساس استخوانهای فک کشف شده درغار شمال اسپانیا در کنار آثار  هومینین شامل 32 قطعه ابزار سنگی یا قطعات بوجود آمده ناشی از ساخت ابزارانسانی مربوط به 1/.1 الی2/1 میلیون سال پیش و استخوانهای حیواناتی چون موش و موش خرما و گاومیش کوهاندار (بوفالو) روباه ها و گربه های بزرگ ،‌می باشد.


آثار و ابزار به دست آمده از نئاندرتالها در فرانسه مربوط به 31هزار الی 34سال پیش  هم عصری دارد با آثار انسانهای مدرن در همان منطقه  .که این عقیده که ما تنها نوع برتر  گونه های انسانی بودیم را تغییر داده وآثارو فسیلهای  به دست آمده اخیر از نئاندرتالها و انسانهای مدرن مربوط به زمان و مکان مشابه در سن سزار  از یک  دوره زمانی  همزیستی دو گونه باهوش  می گوید . همچنین آثار به دست آمده از مدرنها در جبل غزه مربوط به 100هزار سال پیش و از نئاندر تالها در غار کبارا  مربوط به 60هزار سال پیش حکایت از 40هزار سال  هم زمانی دوگونه با یکدیگر در این ناحیه را دارد. برای تصور بهتر از چهل هزار سال همزیستی دو گونه مختلف انسانی  لازم است نکاتی گفته شود. این منطقه طبعا از مناطق قدیمی تمدن انسانهای مدرن است  که سابقه مدنیت آن به ده هزار سال می رسد. ولی اکنون چند دهه است   که دو نژاد از انسانهای مدرن خون هم نوع خودو حتی بچه های نا بالغ یکدیگر   را در آنجا ریخته و چیزی به نام همزیستی در آنجا  قابل تصور نیست وحتی زیستن یکدیگر را تحمل نمی نمایند.. همچنین در چند قرن گذشته مجددا میسحیان و مسلمانان در آنجا خون هم نوع خود را در جنگهای صلیبی ریخته و زیستن یکدیگر را تحمل نکرده اند. و  واقعا تصور چهل هزار سال  همزیستی  دو نوع مختلف انسان از نظر قد و قواره و هوش و حجم مغز ، آنهم در دوره  توحش  وقبل از ابتدائی ترین نشانه های  مدنیت  واقعا دشوار ولی جالب و خیال انگیز است. شیوه زندگی نئاندر تالها  به شکلی که خواهد آمد فاقد استعدادهای آینده نگری ذخیره  ویا  تولید به صورت مثلا دامداری و یا کشاورزی  بوده است. و فقط شکارچی و جمع کننده بودند. و شاید به همین دلیل در مدت حدود دو هزار قرن  حضور این انسان هوشمند. پیشرفت قابل توجهی در جهات مختلف  نداشته اند. و لی اجدادما در مدت کمتر از هزار قرن  به اصول دانش و تکنولوژی دست یافتند و درمدت دو قرن اخیر  زمین و منظومه شمسی را کاملا تسخیر نموده اند.فسیلهای دیگرکشف شده از نئاندرتالها و انسانهای مدرن ،‌در مونت کارمل مر بوط به دوره 100هزار  الی 120هزار سال پیش گواه همزیستی آنها در آن منطقه ویک  دوران بوده است. و اینها یعنی انسانها تنها گونه دارای فرهنگ ،‌هوش ،و زبان نبودند بلکه نئاندرتالها نیز ماهر و دارای تفکر بوده اند و به پرستاری بیماران خود می پرداخته اند.دارای سنبل های اولیه و احتمالا زبان ابتدائی بوده اند.

ansmission electron micrograph showing mitochondria (M) within achondrocyte stained for calcium DNA..

ژنتیک و دی ای ان

ژنیوم نئاندرتالها آشکارا  با ژنیوم انسان مدرن متفاوت است. عدم وجود امتی دی ان ای  نئاندر تال در انسان امروزی احتمال برخی  پیوستگی های ژنیکی آنها با انسان حال حاضر را رد نمی نماید. ولی  امتی  دی ان ای های آناتومیکی ل نزدیک ئاندرتالاخیر انسان و بررسی کورونولوژیکالی نزدیک نئاندرتالها خیلی متفاوت بوده است. مطالعه ب روی دو اسکلت کامل انسان مربوط به 23هزار و 25هزار سال پبش  مشخص نمود که اگوی ژنتیکی کاملا مشابهی باانسان امروزی دارند.ولی یقیقنا هیچ ارتباط مشخصی را با نئاندارتالها پیدا ننمودند.این نتایج بااین نظر که نئادرتالهابا آناتومی  نیای مدرن اروپائیان امروز از نظر ژنتیک مرتبط هستند یا به نوعی در بایگانی ژنتیک انسان امرزی نقش دارند در تناقض است. جدائی ژنتیکی  انسان امروزی ازمنشع مشترک با شامپانزه ها ها به 5 میلیون سال پیش برمی گردد. ولی در مورد نئاندر تالها ها به 550 هزار الی 690 هزار سال پیش ولی آخرین مطالعات در  سیرا آتا پورکا  در اسپانیا این عدد را به 780 هزار سال افزایش می دهد.که این نیای مشترک به طور متوسط دارای 8 واحد متفاوت از 378 واحد کرانه دی ان ای. بر رسی شده می باشد . واین عدد برای نئاندرتال ها27 و برای شامپانزه ها 55 می باشد.الگوی  امتی دی ان ای  نئاندر تالها به شکل مساوی  از همه گروه های انسان مدرن  فاصله دارد. و مطالعات دیگر تفادت امتی دی ان ای آنها را با شامپانزه ها و خروج آنها از محدوده  ام تی دی ان ای انسان مدرن می رساند.


سکونت گاه نئاندرتالها

نئاندرتالها شکارچی و جمع کننده بوده که درطول اروپا با توده های یخ پیش آمده و سپس عقب رفته  عصر یخبندان حرکت می نمودند. جمعیت آنها از 180 تا 130 هزار سال پیش هر گز از 100 هزار نفر بیشتر نشده است. وکوه های یخ کل اروپا را پوشانید و آثار نئاندرتالها کم یاب می باشدو  بعد از 130 هزار سال پیش تکنولوژی ابزار نئاندرتالها به صورت کلاسیک خود به نام فرهنگ موستریان نام گرفته است.  آنها یک گروه وسیع از   دست ابزارهای تزئین شده گوناگون را ساخته اند. سنگهای آتشفشانی مانند چخماق با لبه برنده  تراش خرده به تیزی چاقوی استیل جراحی .آثار حیوانی باقیمانده و ابزار های سنگی و استخوانی در سایت باستان شناسی نئاندرتالها گواه  اینست که شکار حیوانات کوچک ومتوسط وپستانداران  قسمت مهمی از امرار معاش نئاندر تالها بوده است.آنالیز کلوژن اسخوان پستانداران به وسیله یک ابزار علمی  به نام ایزوتوپ های پایدار (کربن13 و نیتروژن 15) توانائی  نشان دادن رژیم غذائی آنها از نظرگوشتخوار یا همه چیز خوار یا گیاهخوار بودن را دارد. با اندازه گیری نسبت ایزوتوپ های پایدار کربن و نیتروژن در کلوژن استخوانهای پستانداران ، دانشمندان می توانند چهرهای از رژیم غذائی چند سال آخر زندگی پستانداران را به دست بیاورند . به این شکل که هرچه نسبت ایزوتوپهای پایدار  نیتروژن در آنالیز کلاژن  ایتخوان ها بیشتر باشد ، دلیل بر رژیم غذائی مبتی بر گوشت و پروتئین حیوانی بیشتر است. که در مورد دو نمونه از نئاندرتالها  مورد استفاده و نتیجه گوشتخواری در رده بالا و جمع آوری کننده بودن آنها بوده است. که قسمت اعظم پروتئین رژیم غذائی خود را از منابع حیوانی  دریافت می نموده اند. نمونه های اخیر نئاندرتال یافته شده  در فرانسه و بلژیک نیز این نتایج را تائید نموده اند. در مجموع  نئاندرتالها قاتلین نابودگر ماهر بوده اند.  ... ادامه دارد......NEANDERTHALS, Human evolution, index   Background, Early, distribution, Homo, neanderthalensis, hominid, hominid, books, fossil, cranial, capacity., Archaeologists, Isernia, Homo sapiens sapiens out of Africa and the appearance of modern. Fossil skull.  Phylogenetic analysis  Neanderthal mitochondrial DNA   Amazon.com Widgets, Homo neanderthalensis, ( see map of migration from migration article  Middle East Europe Homo heidelbergensis  fossilised H. antecessor jaw bone teeth cave rats, ferrets, bison, foxes, bears big cats.Jebel Qafzeh, near Nazareth, Israel, Kebara cave, Mount Carmel, mtDNAs of early anatomically modern humans of chronologically close Neandertals mitochondrial DNA (mtDNA) chimpanzee Homo antecessor, Atapuerca (Burgos, Spai

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اسفند 1393 ساعت 16:56

نظرات  

 
0 # بشر - انسان - آدم (7) طلوع ساپینس هاShirley 15 تیر 1396 ساعت 11:22
Hi guys! Who wants to meet me? I have profile at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch
me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg ,
here is my photo:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما