امروز سه شنبه 26 شهریور 1398 - Tue 09 17 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

بشر-انسان-آدم 3 چند میلیو ن سال انتظار

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

به نام خدا

چند میلیون سال انتظار  - گرد آوری و تحقیق و تحلیل مهندسی از فضل الله نمازی میبدی

ما برای حل هریک از  مشکلات خود زمانی را در ذهن خود قائل هستیم و اگر اهل برنامه ریزی برای زندگیمان باشیم تلاش می کنیم تا در زمان معین برخی مشکلاتمان حل شده باشد.ولی غالبا این زمانها بسیار کوتاه تر از متوسط عمر بشر هستند. زیرا اگر ما بتوانیم در مدت 150 سال مشکل خریدن خودرو ویا مسکن خود را حل نمائیم ، بهتر بود  زمان خود را صرف کار دیگری می نمودیم . حتی اگر تجربه تما شای یک  فیلم در تمام سالن های سینما های دنیا باشد.ولی متاسفانه مشکلات اولین گونه های انسانوارگان ( حیواناتی که می توانستند روی پا های خود بایستند و راه بروند. ) به این سرعت حل نمی گشتند.

آنها با وجود آنکه امکان راه رفتن روی زمین را داشته اند ، ولی حل مشکل امنیت شبانه آنها خارج از شاخ و برگ درختان چند میلیون سال به طول انجامید. و حتی گونه های آنها در انتظار راه حل اینگونه مشکلات منقرض می گشتند. آنها نمی دانستند چیزی هست که به آن احتیاج دارند.

برای مطالعه زیست شناسی  نوع انسان بایددر میان جانداران به طبقه پستانداران (بچه زایان ) رفته و در میان آنها به طبقه انسانریختها  برویم . ولی چه چیز مسیر پیدایش انسان را هموار نموده است ؟ سوالات زیادی مطرح و پاسخ هائی نیز ارائه گردیده ولی هر تلاش علمی برای پاسخ به آن سوالات  برعکس ، بر تعداد آنها افزوده است . تا کنون آثار  نخستین نمونه های انسانریختها در بیش از 6 میلیون سال پیش به دست آمده است. ولی مغز های بزرگتر از 3 میلیون سال پیش کشف شده اند.برای میلیون ها سال انسانریختهای مختلفی در کنار هم زندگی کرده اند. برخی معتقدند که تحولات عظیم آب و هوائی و تغییرات زیست محیطی که برای  برخی گونه ها قابل تحمل نبوده است به آنها پیشنهاد انتخاب نابودی و یا سازگاری با شرایط جدید را داده است .

از زمان آفرینش حیات روی این سیاره خاکی - آبی اسیدهای آمینه پایه ترکیبات متنوع دئوکسی‌ریبونوکلئیک‌اسید (  DNA ) را پدید آورده اند به صورتی که دائما در حال افزایش تنوع ژنتیکی موجودات زنده و درنتیجه فراوانی گونه های مختلف جانداران نردبان خود را طولانی تر نموده اند.


پیام‌های ژنتیکی موجود در مولکول DNA در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکول‌های RNA در یاخته، مورد استفاده قرار می‌گیرد. قطعه‌هایی از DNA که پیام‌های ژنتیکی را باخود حمل می‌کنند ژن نامیده می‌شوند ولی DNA توالی‌های دیگری نیز دارد که برای ساخت خود DNA یا تنظیم استفاده از اطلاعات زنتیکی موجود در ژن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از لحاظ شیمیایی، DNA از دو رشته طولانی پلیمری با واحدهای ساختاری از جنس نوکلئوتید تشکیل شده‌است که شامل ستون‌هایی از گروه‌های قند و فسفات هستند. اتصال نوکلئوتیدها به هم در زنجیره توسط گروه‌های هیدروکسیل کربن ۳́ قند و́ ۲ ریبوز است به این اتصال فسفودی استر می‌گویند؛ که در نهایت اسکلت DNA ساخته می‌شود. این دو رشته DNA با هم موازی هستند. مولکول‌های قند از طریق چهار نوع باز آلی به یکدیگر متصل می‌باشند. توالی این چهار باز آلی باعث رمزگذاری رشته ژنتیکی می‌شود که این رمزها برا ی ساخت اسید آمینه که واحدهای سازنده پروتئین می‌باشند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این رمز ژنتیکی توسط مولکول RNA  در مرحله برگردان خوانده می‌شود و برای ساخت اسید آمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

DNA در داخل یاخته به شکل سازه‌هایی به نام فام تن می‌باشد. دو نسخه از هر فام تن در زمان تقسیم یاخته ساخته می‌شود. فرایند تکثیر به دو نسخه را نسخه برداری DNA می‌نامند. فام تن در هوهسته‌ای‌ها (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان) در بخشی به نام هسته یاخته قرار می‌گیرد در حالیکه در پیش هسته‌ای‌ها ( باکتری و آرکی‌ها) درسیتوپلاسم یاخته قرار دارد و جایگاه مشخصی ندارد. در داخل فام تن پروتئین‌های کروماتینی (کروماتین واحد سازنده DNA می‌باشد) مانند هیستون وجود دارد که وظیفه فشرده سازی DNA و تنظیم بیان ژنها را برعهده دارند. هیستونها تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله استیلاسیون یا دزاستیلاسیون هیستونی بسته یا باز می‌شوند و بدین ترتیب رونویسی از ژنهای ناحیه مربوط به آنها متوقف یا آغاز می‌شود.

به این صورت که در هنگام تکثیر سلولی یا همان تولید مثل همیشه انتقال کد های ژنتیکی به صورت  دقیق انجام نگرفته وگاها  با اندکی خطا مواجه است.که باعث پدید آمدن تفاوتهای جزئی ژنتیکی شده و با تکرار میلیون ها بار خطا حتی موجودات جدیدی را پدید می آورند. بنا بر این کل موجوداتی که در جهان زندگی نموده و یا خواهند نمود همگی به یک باره آفریده شده اند ولی از نگاه ما که وابسته به زمان هستیم این آفرینش تا ابد  هر لحظه در حال رخ دادن است.ولی این باور که این تغییرات در جهت سازگاری با تغییرات زیست محیطی باشد و یا تغییر شرایط زیست محیطی باعث آن ها گردد ، یک ساده انگاری دور از واقعیت است.و به نظر اینجانب تغییرات ناشی از خطای رونوشت گذاری  رمز های وراثتی در همه راستا ها بوده ، ولی آنها که در جهت سازگاری با محیط زیست باشند پایدار مانده و بقیه به تناسب فاصله ای که با آن دارند عمر کوتاه تری تا مرحله انقراض داشته اند. البته انسان در این میان همان گونه که در قسمت اول بیان نمودم به دلیل توانائی های  ویژه خود شرایط کاملا استثنائی را داشته و این  خطا ها هرگز باعث ایجاد تغییرات ظاهری پایدار در آنها حتی تا لحظه انقراض گونه اش نگردیده است.

اکنون به سفری چند میلیون ساله به قلب تارخ خواهیم رفت

زمانی که در دشتهای آفریقا میمونهائی پیدا شدند که توانائی ایستادن و را ه رفتن روی فقط پاهای خود را داشتند. اسکلت آنها برخی تفاوتهای لازم به خصوص در ناحیه مفصل زانو وتا حدودی لگن خاصره و البته زاویه شست پا را داشته است. ولی بدون استثنا دستان و کتفهای همگی مانند سایر گونه های میمونها بوده و مغز آنها فقط اندکی از سایر میمونها بزرگتر بوده است .یعنی حدود  CC 400 و قد آنها بین 3 الی 4 فوت ،90 الی 120 سانتیمترو پوشیده از مو بوده اند. و مطابق آنچه که در قسمت اول آمد نمی توانسته اند روی زمین بدوند و یا زندگی نمایند. و قسمت اعظم زندگی آنها روی شاخه های درختان می گذشته است.  آنها میلیون ها سال و تا لحظه انقراض خود با وجود داشتن استعداد راه پیمائی نتوانستند  درختان را ترک نمایند. نکته مهم اینست که دانشمندان و محققین با روش هائی که خواهد آمد اطلاعاتی را از وضعیت مغز آنها به دست آورده اند. ولی هنوز اطلاعاتی درمورد حلقه های تعادلی مغز آنها ندارند. رازی که به نظر اینجانب می تواند علی الرغم اسکلت مناسب ،ایستادن و راه رفتن انسان گونه آنها را کاملا رد نماید. نشانه های آنها در دو مقطع زمانی کاملا برعکس توالی دوره  زیست آنها ، ابتدا در قسمت شرق دره شکاف آفریقا (بریدگی عظیمی در زمین که در آن نیرو های زمین ساختی در حال شکافتن  قلره آفریقا می باشند. ) از 5/3 میلیون سال پیش و سپس در قسمت غربی آن از حدود 7 میلیون سال پیش به دست آمده که مفصلا خواهد آمد. اولین تلاشها در قسمت شرقی بوده که به دلیل تغییر شرایط محیطی فسیل های بسیاری در آنجا از جانوران گوناگون و حتی دریائی مانند اسب آبی یافته می شود.که به مفهوم دریاچه تاریخی  بزرگ و محو شده در آنجا می باشد.ولی سنگواره انسانریختها بسیار اندک و نایاب هستند . و کشف گونه های مختلف آن با سختی و کنی انجام می پذیرد.

یکی از این گونه ها با نام علمی آردی پتیکوس رامیدوس نام گذاری شده است و مهم ترین نمونه این فسیل ها اسکلت ناقص یک موجود ماده است که در حدود 230 کیلومتری شمال شرقی آدیس آبابا پایتخت اتیوپی و در سال 1994 در منطقه آرامیس کشف شد و بر آن نام "آردی" نهاده اند. تیم بین المللی محققان استخوان های مهمی از جمله جمجمه با استخوان فک و دندان، بازوها، دست ها، خاصره، لنگ و پاها را پیدا کردند. اما پژوهشگران همچنین قطعاتی را یافته اند که می تواند به حداقل 36 موجود منفرد آردیپیتکوس تعلق داشته باشد. و اکنون اسکلت نسبتاً کاملی از آن در دست است که در حال مطالعه می باشد.


.............


بررسی های موشکافانه سنگواره ای ، که تمیز کردن استخوان ها و بعد مطالعه و مقایسه آن با سایر فسیل های شناخته شده آفریقا و سایر نقاط  ، حدود 17  سال طول کشید، نشان داده اند که رامیدوس موجودی شبیه به بوزینگان با مغزی کوچک بوده است که حدود 5/4 میلیون سال پیش در آفریقا روی  درخت می زیسته است . آردی با قدی 120 سانتیمتری در بالا رفتن از درختان مهارت داشته است، اما همچنین با اینکه  روی دو پا نیز راه می رفته است.ولی کف پاهایش مثل انسان امروزی دارای گودی قوسی شکل نبوده، و نمی توانسته در فواصل طولانی راه برود یا بدود. درنتیجه قسمت بیشتری  از زندگی اش روی درختان می گذشته است؛ در درختان لانه می کرده و گهگاهی هم آنجا غذایش را می خورده است، اما وقتی پایین می آمده مانند ما راست راه می رفته است. برخی از مشخصات اسکلت این موجود منعکس کننده مشخصات قابل مشاهده در گوریل های بسیار کهن است؛ همچنین آثاری ازسایر گونه های انسان نما ، که بعدا ظاهر شدند ،  در آن دیده شده است. 
ادعای برخی از محققین این بوده  که این جانداران، نیای مشترک انسانوارگان و بوزینگان بوده اند .ودر 4.4 میلیون سال قبل در ناحیه و زیستگاهی جنگلی زندگی می کرده و می مرده اند، نه در یک دشت باز (ساوانا) . قبلا تصور می شد که تکامل اولیه انسان حداقل تا حدودی ناشی از ناپدید شدن درختان و تشویق آنها به راه رفتن بر زمین بوده است.
و چون بسیاری از مشخصه های آردیپیتکوس رامیدوس در میمون های امروزی در آفریقا دیده نمی شود، احتمال دارد که این جد مشترک، از لحاظ زمانی خیلی عقب تر از آنچه تاکنون تصور می شد و پیش از آردی می زیسته است - شاید هفت یا نه میلیون سال پیش.

پنج میلیون سال پیش نواحی شرقی و غربی آفریقا، در شرایط آب و هوایی گرمسیر و مشابهی قرار داشتند. ولی در حدود چهار میلیون سال پیش، جابه جایی های زمین ساختی باعث به وجود آمدن دره شکافتی آفریقا شد که در دو سوی آن رشته کوه هایی بلند سر برآوردند. این رشته کوه ها باعث شدند که سرزمین های شرق قاره به اقلیمی سردتر و خشک تر مبدل شوند و مناطق جنگلی آن، به شکل قطعاتی منفصل در آیند.
در همین حال، غرب آفریقا سرزمینی مرطوب و پوشیده از جنگل های پرباران حاره ای باقی ماند. با این جداییِ جغرافیایی، جمعیت رامیدوس ها دوپاره شد. اسلاف ایشان در غرب قاره به زندگی خود در جنگل های حاره اداره دادند و بوزینگان را پدید آورند. ولی در شرق، آنها مجبور شدند با محیطی بازتر سازگار شوند و بدین ترتیب انسان وارگان اولیه را شکل دادند.

بر رسی مطالب مربوط به اکتشاف فسیل ها از نظر زمانی دارای پیچیدگی ویژه ای می باشد.زیرا با چند محور زمانی متفاوت روبرو هستیم . یکی توالی زمانی پیدایش ، زیست و انقراض این موجودات و دیگری توالی زمانی کشف فسیلهای آنها و یکی هم توالی زمانی نتایج تحقیقات علمی می باشد. چه بسا گونه هائی که دیر تر از دیگران آمدند ولی زودتر از آنها منقرض شده اند. از طرفی آفریقا که همچون بایگانی و مخزن سنگواره های موجودات دیرین می باشد.به دلایل مختلف از جمله جنگهای داخلی همواره و به سادگی قابل اجرای پروژه های اکتشافی نبوده است .وتحقیقات آن جنبه منظمی نداشته است. و لی در یک مقطع زمانی دانشمندان با توجه به تغییرات زمین ساختی مذکور فوق جهت دست یابی به سنگواره های کهن تر به اکتشاف در قسمت غربی در شکاف پرداختند که در آینده خواهیم گفت . در نتیجه از موجودات قدیمی تر ، دیر تر  سخن به میان خواهد آمد.

دیگر از انسانوارگان اولیه ، "استرالوپیته سین" نامیده شده اند و کهن ترین استرالوپیته سین یافته شده تاکنون، "استرالوپیته کوس آنامنسیس" نام دارد که کاوشگران  معروف انسانوارگان  کنیا، سنگواره های آن را در منطقه کاناپو در نزدیکی دریاچه تورکانا در شمال کنیا یافته اند. این سنگواره ها که دست کم قدمتی معادل 4/2 میلیون سال دارند، متعلق به گونه ای کاملاً راست قامت بوده اند. بنابراین احتمالاً آنامنسیس ها اولین نخستی هائی بودند که توانستند بر روی دوپا راه بروند .

دانشمندان معتقدند که چندصدهزار سال بعد، موجودی به نام "استرالوپیته کوس آفارنسیس از تکامل (خطای پایدار در رونوشت گذاری ژنتیکی) گونه آنامنسیس پدید آمد. این نام گذاری در سال 1978 به پیشنهاد دیرین شناسی به نام "دان یوهانسن انجام شد. او همان کسی است که چهار سال پیش از آن تاریخ، بقایای نخستین آفرنسیس شناخته شده را در اتیوپی کشف کرده بود. قدمت این آثار که حدود چهل درصد از اسکلت کامل یک استرالوپیته کوس ماده را تشکیل می داد، به 3/2 میلیون سال پیش می رسید. این موجود که پژوهشگران نام اختصاری لوسی  را برای او برگزیدند، از آن هنگام تاکنون همواره در کارتون ها، ترانه های موسیقی پاپ، بازی های سرگرم کننده و حتی خالکوبی روی پوست به چشم می خورد. تا جایی که دان یوهانسن با تأسف اعتراف می کند که اکنون لوسی شهرت بسیار بیشتری از خود او دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

تلاش های دیگری در شمال شرق اتیوپی در آفار در قسمتی از دره شکاف منطقه ای گرم و متروک انجام پذیرفت و میلیون ها سال از تاریخ از درون لایه های سنگی بالا آورده شد.منطقه به دلیل جنگهای پر جوش و خروش داخلی تاریخی با سلاح های جدید ،‌ بسیار خطر ناک و غیر مسکونی بوده است.اما یک محقق اتیوپیائی به نام زرای آلمسگد این محل متروک را تبدیل به محل کار و البته زندگی موقت خود نمود.او به دنبال یافتن فسیلهائی مربوط به قدیمی ترین انسانریختها که بر خلاف سنگواره های آنتلوپ ها ، فیل و خوک که فراوان هستند ، بسیار نادرند ، بود . او چنین می نویسد :

بر حسب یک بخت خوب بر روی  دامنه یک تپه استخوان  چهره یک انسانریخت کوچک به کوچکی یک کودک که با شمپانزه ها متفاوت بود ، نمایان شد. جمجمه در میان ماسه ها قرار گرفته و همه چیز در مجاورت قاعده آن له شده و به طور کامل توسط قطعات ماسه سنگ پوشیده شده بود.

...........................

سر نخ هائی برای تعیین سن  فسیل از خصوصیت های زمین شناسی محل موجود بوده است. نوار های سفیدی که درتیغه های عمودی چشم انداز محل قابل رویت است ، لایه حاصل از خاکستر  مذاب آتششانی متعلق به 4/3 میلیون سال پیش هستند. پس فسیل به دست آمده عمری کمتر از آن دارد مثلا 3/3 میلیون سال . نام آن کودک را سِلام   ( Selam) به معنی صلح گذاشتند.

.. 

پس از انتقال به موزه ملی  اتیوپی در آدیس آبابا مشخص گردید متعلق به گونه آسترا لوپیتکوس آفرانسیس از همان گونه لوسی که روی  دوپا راه می رفته می باشد. این سنگواره تکه  سنگهای سختی بود که توسط توده های ماسه سنگ  نرم در کنار هم نگه داشته بودند. و اعمال هرچه بیشتر دقت در پاکسازی آن حجم اطلاعات قابل استخراج را افزایش میدهد. و به همین دلیل  جدانمودن دانه دانه ماسه هاهشت سال به طول انجامید.ولی در عوض جمجمه کاملی به دست آمد .

.......

......

بقیه قسمت های اسکلت نیز در محل کشف گردید.که با وجود کامل بودن فقط در یک جعبه کفش  جا می گرفتند. تقریبا کل ستون فقرات در بین دو تیغه استخوان شانه به صورت چین خورده قرار داشت.

....


سن او را از روی دندانهای بزرگسالیش که درداخل استخوان ها در حال رشد بودند توسط C.T.SCAN  تعین نمودند.او در سه سالگی مرده بود و با توجه به وضعیت مفصل زانو واستخوانهای ران و ساق ولگن یک موجود راست قامت بوده و می توانسته روی  دوپای خود راه برود . زیرا قسمت بالای  استخوان ساق  دارای گودی بود که  کاسه زانو و قسمت پائین استخوان ران می توانستند به صورت مستقیم روی آن قرار گرفته و به راحتی حرکت نمایند .و با توجه به کتفهایش در بالارفتن از درخت و گرفتن شاخه ها نیز مهارت داشته است. مقایسه استخوان لگن لوسی با لگن شامپانزه نشان دهنده راست قامت بودن آنها ست زیرا راستای پیش آمدگی قاعده لگن در شامپانزه (نمونه بزرگتر ) رو به جلو می باشد . و به این ترتیب علاوه بر راست ایستادن و راه رفتن امکان نشستن بازاویه 90 درجه بین پا و بدن نیز در لوسی و سلام بر خلاف شامپانزه موجود بوده است. آنها از کمر به پائین شبیه انسان بودند و از کمر به بالا یک میمون کامل با امکان با لا رفتن و گرفتن شاخه های درختان و زندگی روی آنها .

...............

..............

................................

در باره این که "چرا زندگی در یک محیط بازتر منجر به پیدایش حرکت بر روی دوپا شد؟"، نظریات فراوانی مطرح است. یکی از این گونه توضیحات که با اقبال زیادتری مواجه شده، این است که حرکت با قامت مستقیم به خنک ماندن جاندار کمک می کند. زمانی که موجود زنده راست می ایستد، تنها بخش فوقانی سر او درمعرض پرتوهای شدید و عمودی خورشید قرار می گیرد و این وضعیت تا 60 درصد باعث کاهش گرما می شود. نظریه دیگر، تکیه بر این مطلب دارد که راه رفتن بر روی دوپا، در مقایسه با راه رفتنِ چهار دست و پا به صرف انرژی و در نتیجه غذای کمتری نیازمند است. و آزمایشات نیاز به انرژی چند برابر را نسبت به راه رفتن روی دو پا تا ئید می نماید.این نسبت  در مقایسه با انسان  چهار برابر است . به طوری که هیچ رقابتی بین این دو حالتمعنی ندارد.

اما به نظر اینجانب  باید اولا این سوال را به این صورت اصلاح نمائیم  که چرا زندگی در یک محیط باز ، همزمان با آغاز حرکت روی  دوپا بوده است.؟ از دیدگاه  مهندسی دویدن روی  دوپا در حالت کلی سریعتر از دویدن روی چهار پا (به جز جهیدن ) است و البته لازمه آن لگن خاصره باریکتر می باشد. ولی گربه سانان و سایر گونه هائی که  برای جابجائی سریع از تکنیک های مشابه جهیدن استفاده می نمایند نمی توانند دستان بلندی داشته باشند که لازمه زندگی روی درختان است .قدرت و سرعت باید از طریق پا هایشان اعمال گردد. و دستها بیشتر نقش تعیین، تثبیت و تغییر مسیر را دارند. و سپس  نقش کمبود درختان برای پذیرش گونه های جدید را  درنظر بگیریم .


در مورد محیط زندگی آنها با دره بزرگ ریفت امروزی کاملا متفاوت بوده است. اکنون در میان مرز کنیا یکی از داغ ترین و بی ثمر ترین مکان های روزمین به صورت گستره وسیعی ازسنگهای آتشفشانی و صحرای سوزان  قرار دارد.

.

.....

ولی دره سوگوتا طبق شواهد و سنگواره های بدست آمده از موجودات دریائی تا ارتفاع 580 متری به صورت عمیق ترین دریاچه ها پوشیده از آب بوده است . در واقع کل قاره آفریقا بسیار مرطوب تر از امروز بوده است.میلیون ها سال پیش و قبل از زمان لوسی و سلام  این گرمسیری  و مرطوب و پوشیده از جنگلهای بارانی بوده است. و می توان محیط زندگی انسان ریخت ها را گمانه زنی نمود.


اما پس از آن به تدریج شروع به خشک شدن نمود. و ابتدا تبدیل به قسمتهای مختلف متنوع شده و جنگلهای انبوه روبه کوچک شدن گذاشتند. ادامه دارد.....

...

 

بازدید از قسمت قبل (انسان -بشر - آدم )(2)دیرین-مردم شناسیاز دیدگاه مهندسی

بازدید از قسمت بعد (انسان - بشر - آدم)(4) فناوری آینده برای گذشته

 

برنامه ریزی، متوسط عمر، بشر، ،انسانوارگان ،  هومینید ، میلیون سال ،زیست شناسی  ، جانداران ، پستانداران ،بچه زایان ، انسانریختها  ، آفرینش حیات ،اسیدهای آمینه ، دئوکسی‌،ریبونوکلئیک‌،اسید، (  DNA ) ، تنوع ژنتیکی ،فراوانی ،گونه ، نردبان ،

پیام‌های ژنتیکی ، DNA ، پروتئین ، RNA ، یاخته، ژن ، پلیمری ، نوکلئوئید ، قند ، فسفات ، ریبوز ، فسفودی استر ، اسکلت ، باز آلی ، رمزگذاری ،رشته ژنتیکی ، فام تن ، هوهسته‌ای‌ها، جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان، هسته یاخته ، پیش هسته‌ای‌ها ، باکتری ، آرکی‌ها، سیتوپلاسم ،یاخته، کروماتینی ،کروماتین ، هیستون ،هیستونها ، استیلاسیون ، دزاستیلاسیون ،هیستونی،  رونویسی ، ژنها،تکثیر سلولی ، تولید مثل ، انقراض گونه ، دشتهای آفریقا، ، ، مفصل زانو ،لگن خاصره ، شست پا را ، شکاف آفریقا ، آردی، پتیکوس ،رامیدوس ، فسیل ، آدیس آبابا ، اتیوپی ، آرامیس ، آردیپیتکوس ، بوزینگان ، جنگل های پرباران حاره ای، ، سنگواره ، "استرالوپیته سین" ، "استرالوپیته کوس آنامنسیس" ،  کنیا، ، کاناپو ، دریاچه تورکانا ، آنامنسیس ، "استرالوپیته کوس آفارنسیس " ، دان، یوهانسن،  آفرنسیس ، اتیوپی ، لوسی  ، کارتون ها، ترانه ، موسیقی پاپ، خالکوبی ، پوست ، چشم ، آفار ، زرای، آلمسگد ، آنتلوپ  ، فیل ، خوک ،چهره ، شمپانزه ، خاکستر  ،مذاب ،آتشفشانی ، سِلام،  اتیوپی، ستون فقرات ، شانه  تعین ، راست قامت ، سوگوتا

.

Isoleucine, Leucine, Valine, Phenylalanine, Methionine, Cysteine, Alanine, Glycine , Proline, Threonine, Serine, Tyrosine , Tryptophan, Glutamine, Asparagine, Histidine, Glutamic acid, Aspartic acid , Lysine, Arginine, Stop, codons, Amino Acid, SLC, DNA codons, amino ,acids , proteins ,single-letter, code ,data,DNA ,codons ,coding, Selam, C.T.SCAN

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 27 اسفند 1393 ساعت 16:59

نظرات  

 
0 # بشر-انسان-آدم 3 چند میلیو ن سال انتظارVida 19 بهمن 1394 ساعت 01:39
Yes, it is not yet as known as Facebook and Twitter however
it is definitely something that you can use to improve your traffic.
Orkut retains millions of users, mainly from Brazil and India, now
increasing active people that use the platform or compared to Facebook.
Circles is what all of the high school and college users
of Facebook can be extremely excited about.

my web site; create google Plus account: http://adultedresource.coabe.org/members/jimmyblau32297/profile/
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # بشر-انسان-آدم 3 چند میلیو ن سال انتظارScott 08 فروردین 1395 ساعت 00:51
What's up friends, pleasant piece of writing and fastidious arguments commented here, I am really enjoying by these.


Feel free to visit my web site เพลงชาติ: http://chilebodyboard.com/jangwang-history/

. :webmanager answer
Hi dear, many thanks for your kindly visiting of this web site
we whll try to do ewery thing you order but in this time some perssonsal problems caused a few delay in our web scientific parts but your commands will be done .thank you so much
fazlollah namazi meybodi
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما