امروز دوشنبه 29 مهر 1398 - Mon 10 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

hubble site

ماده - زمان - فضا - آسمان - کاربردمفاهیم اولیه

 • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

 

 • ماده زمان فضا آسمان
 • FAZLOLLAH NAMAZI MEYBODI
 • درمتن بخش سوم از مفاهیم اولیه دیدیم که برای پوشش جهانی دو بعدی منحنی به یک فضای دارای حداقل سه بعد یا بیشتر احتیاج داریم . البته ساکنین هوشمند این جهان دو بعدی منحنی ، خودرا روی یک سطح صاف تصور مینمایند.ولی رفتارهای نیروهای مختلف تصور میدان های گرانشی را در آنها ایجاد مینماید. و اگر از صفحه خود خارج شوند خواهند دید که صفحه آنها مسطح نیست .
 • تا اینجا ذهن ما توانائی تجسم و شناخت هندسی را دارد .ودر حقیقت مرز شناخت ما اینجاست .ولی اگر یک فضای سه بعدی منحنی شود ، برای پوشش دادن آن یک فضای  حداقل چهار بعدی لازم است . البته حداقل چهار بعد . و از اینجا وارد دنیای ناشناخته میگردیم .این که چرا انیشتن در نسبیت عام با مطالعه رفتار های نور و گرانش ، وقتی متوجه لزوم انحنای فضا گردید ، مدل فیزیکی فضای چهار بعدی" جای-گاه" را ارائه نمود. یکی انبساط و مطلق نبودن فضا و دیگری نسبی بودن زمان در سرعت های بالا بود که اجازه می داد تصور کنیم که انبساط یک فضای سه بعدی با مثلا مجذور زمان متناسب باشد وبر اساس تعریف بالا این فضا در مختصات  "جای – گاه " منحنی است .آلبرت اینشتاین در آزمایش معروف خود در برسی انحراف شعاع نور در مجاورت خورشید  هنگام کسوف، نظریه خود را با دقتی درخشان ثابت نمود. ولی یک موجود هوشمند با ذهن چهار بعدی میتواند به راحتی این انحنا را تشخیص دهد. اگر این انحنا مثبت باشد  فضا نا محدود نیست و پوسته ای اصطلاحا کروی دارد ( منظور سطح یا حجم یک کره سه بعدی به شکلی که می بینیم و می شناسیم نیست .بلکه یک فضای منحنی با حداقل چهار بعد میباشد). واگر منفی باشد مانند خطوط هوذلولی در فضا های دو بعدی، امتداد این فضا نامحدود است و اصطلاحا فضای زین اسبی نامیده میشود.

 

 

 

 • فضاها ی چهار بعدی به بالا هم از نظر ریاضی میتوانند منحنی گردند. که قدرت درک و تجسم آنهارا  نداریم
 • پس از حدوث زمان به دلیل حرکت های ذرات ،که موقعیت های نسبی آنها شروع به تغییر و عملا میلیارها ساعت ذره ای شروع به کار نموده بودند ، و در زمان ثانیه و زمانی که ماده هنوز در حال شکل گرفتن و خلق شدن بوده است، اولین ذرات بنیادی پدیدار گردیدند. و یک هستی مرکب دارای اجزا  و ذره ها  بوجود آمد که برای بقای ماهیت خود به تک تک آن ذرات و اجزا  نیازمند بود ه است. هر ذره برای مجزا بودن به یک حجم اولیه احتیاج داشت . که تراکم جرم در مرکز آن مطابق ماهیت پدیده  (BIG BANG )  متمرکز و با دور شدن از آن نقطه مرکزی، تراکم آن  کاهش می یافته است انبساط ناشی از بیگ بنگ بر تمایل فرو ریزی در خود  ذرات  غلبه نموده و حجم هر ذره را به شدت  افزایش داده و در حالیکه با دور شدن از مرکز غلظت جرم کاهش می یافته ، تا دور دست ها ادامه و به این ترتیب فضا از دل ذرات ماده پدید آمده است . شاید بتوان گفت که فضا همان ماده به شدت رقیق شده است  که با تمایل سقوط به مرکز به تعادل رسیده است .این تمایل با نزدیک شدن به مرکز به شدت افزایش می یافت  زیرا انحنای فضا به دلیل حرکت دورانی ذره با توان دوم کاهش این فاصله بستگی داشته و در حقیقت مسیر حرکت به سمت مرکز آنها بر روی یک سهمی منطبق و امتداد آن منحنی میباشد.
 • در اینجا به  مکانیزم و دلیل افزایش دائمی انتروپی در کل جهان و نیروی مقاومت یا  آنچه که تا کنون جاذبه نامیده ایم ، در جهت کاهش آن پی  می بریم. تا کنون قدرت اولی بیش از  دومی  بوده و جهان در حال انبساط  توام با افزایش انتروپی میباشد.اگر زمانی مساوی گردند جهان خواهد ایستاد و اگر موازنه قدرت برعکس گردد،جهان با حرکت انقباضی  در خود فرو خواهد ریخت .و ماجرای ( BIG BANG) تکرار خواهد شد. ولی مسلمان هیچ یک از ما شاهد چنین وضعی نخواهیم بود.
 • ولی در صورت بروز حالت انقباضی جهان ، همه سقوط ها به همین شکل چرخشی خواهد بود.و البته در جهت عکس چرخش فعلی آنها . یعنی همزمان با برابری نیروهای انبساط و فرو ریزی ، و توقف فضا ، حرکت ذرات جهان یا همان ساعت های کیهانی و زمان نیز متوقف خواهد شد.وهنگام شروع به حرکت انقباضی حرکتهای چرخشی کل جهان درجهت عکس قبلی خود آغاز و زمان حرکت منفی خود را شروع و به عقب باز خواهد گشت .
 • به عبارت دیگر جرمی که در جهت مثبت می چرخد واز مرکز جهان دور میشود ، اگر در فضای منحنی یک جرم بزرگتر قرار گیرد ، به صورت دورانی در آن سقوط خواهد نمود ، اگر جهت این چرخش با جهت چرخش قبلی جرم یکی باشد ، انحنای دو فضا در یک نقطه به تعادل رسیده ومسیر منحنی سقوط به شدت افزایش می یابد . در نتیجه سرعت خطی  این سقوط بسیار ناچیز بوده و اصطلاحا جرم کوچک در مدار جرم بزرگتر قرار می گیرد.مانند . سیاره ماه در مدار زمین یا  یک ماهواره .ودر حالت عکس مسیرمنحنی سقوط به شدت کوتاه شده و دیگر تعادلی در کار نخواهد بود..
 • در اینجا یاد آوری می نمائیم که انواع انرژی و ازجمله تشعشعات مرئی و غیر مرئی همگی از نوع ماده و ذرات آن هستند. و در این متن وقتی از ماده صحبت میکنیم منظورما تعاریف علمی آن شامل تشعشعات مرئی مانند نور و غیر مرئی مانند اشعه های کیهانی مادون ها و فرا ها نیز میباشد. زمان ،  بدون ماده و فضا مفهومی ندارد. و درحقیقت این سه تواما بوجود آمده اند .به همین ترتیب اگر زمان متوقف شود ماده مفهوم فیزیکی خود را از دست خواهد داد زیرا به دلیل سکون مطلق ذراتش هیچ قابلیتی برای دیده شدن (به مفهوم علمی آن ) و انتقال هیچ گونه انرژی ندارد. و بلافاصله به یک ماده سیاه تبدیل میشود. نتیجه جالب تر فضاست که در این حالت ، بر اثر نداشتن حرکت ذرات ماده به عنوان بخش بسیار رقیق جرم  مفهوم خود را از دست می دهد. از سوئی اگر فضائی بین ذرات نبود زمان و ماده وجود نداشتند . مانند حالت قبل از ( BIG BANG)  . پس در فرآیند ( BIG BANG)  فقط ماده ایجاد نشده است بلکه همزمان جرم فضا و زمان تواما خلق گردیده و در مبدا مقدار هر سه صفر بوده. و مرتبا افزایش یافته اند. به عبارت دیگر اگر هریک از سه عامل  ماده و فضا و زمان نباشند جهان ما نیز وجود نخواهد داشت . ما سه بعد از فضا را درک میکنیم و البته یک بعد از زمان را ولی آیا همه خلقت همین است ؟  آیا ماده و زمان نیز  ابعاد دیگری دارند ؟ برای پاسخ این سوالات باید از مرز ناشناخته ها نیز عبور نمائیم  .   وقتی روی سیاره زمین به آسمان مینگریم اجرامی مانند ماه و بهرام و ناهید و ستارگان را می بینیم . ولی بر روی سیاره ماه  ، ما زمین را در آسمان ماه می بینیم .و در آسمان بهرام و ناهید و سایر اجرام به همین صورت . سوال این است آسمان کجاست ؟ آیا فضای بین کهکشانها که خود از جنس ماده رقیق شده است ، آسمان است ؟ یا آنچه که ما بالای سر خود می بینیم  یک تصویر شبیه سازی شده از آنست . دانش کیهان شناسی ونجوم  به ما می گوید که آنچه که ما به عنوان آسمان می بینیم و می شناسیم و احساسات خود را از آن الهام گرفته و گاهی به آن تقدیم می کنیم ، وجود خارجی ندارد. هر چه که از 106 عنصر خاکی تشکیل شده  و همچنین سایر اشکال ماده اعم از جامد و مایع و گاز و پلاسما (ماده یونیزه ) وتشعشات مرئی و غیر مرئی شامل انواع نور و امواج رادیوئی و کیهانی ، هیچ یک بخشی از آسمان نیستند .و ما قدرت دیدن و درک آسمان را نداریم . آیا آسمان پوشش فضای منحنی ماست که یک بعد از آن بیشتر دارد؟ اگر پوشش دهنده فضای چهار بعدی (جای-گاه ) که در آن دنیای چهار بعدی قابل روئیت می باشد . و یک فضای حد اقل پنج بعدی است را آسمان بنامیم. باید در نظر بگیریم که برای فضا پنج بعدی هم در صورت انحنا یک پوشش حد اقل شش بعدی و یا بیشتر وجود دارد. و ما به دومین آسمان ممکن می رسیم. کتاب مقدس آسمانی ما از هفت آسمان صحبت مینماید. که به همراه زمین (ماده و ملحقات آن شامل تمامی کهکشان ها و فضای بین آنها و تشعشات مختلف ) ، در شش روز آفریده شده اند . پس آسمانها هم هر یک بعد زمان خود را دارند. که همزمان با خود آنها خلق شده است. قابل درک و پذیرش است که سرعت بعد زمان در آنها با سرعت بعد زمان در دنیای مورد پوشش خود تفاوت نماید  و حاصل این تفاوتها در هفت لایه تو در تو به نسبت 6 روز به   14,000,000,000 سال.در دنیای ما  باشد. ودلیل عدم هم خوانی زمانی دربرخی وقایع یاد شده از دیدگاه ما ،بیان حدوث آنها از دیدگاه لایه های مختلف کائنات هفت گانه(آسمانهای مختلف )که سرعت بعد زمان در آنها با یکدیگر تفاوت مینماید باشد .وگرنه ذات حضرت حق تعالی از هرگونه نیاز به زمان در امورخود منزه  می باشد.

دانش توسط کسی خلق نشده است

پایان نمی یابد

ودر مالکیت  کسی نیز نخواهد بود.

ما به آن دست میابیم .

حتی اگر آنسوی کیهان باشد.

Fazlollah namazi Meybodi


آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 08 اسفند 1392 ساعت 23:11

نظرات  

 
+1 # ف - حسینی 27 شهریور 1392 ساعت 23:21
اگر ممکن است اطلاعاتی در مورد امکان وجود حیات در سیارات دیگر بنویسید.
----------------------------------------------------------------
پاسخ مدیریت تارنما : با تشکر از نظر شما در اولین فرصت انجام خواهد شد.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # رویا جمشیدی 27 شهریور 1392 ساعت 23:27
اگر ممکن است در مورد داستان فضا پیمای وویجر که تیتر اول اکثر رسانه های جهان است توضیح بدهید.
----------------------------------------------------------------
پاسخ مدیریت تارنما : با تشکر از نظر شما در اولین فرصت اجرا خواهد شد.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجوی فیزیک 27 شهریور 1392 ساعت 23:36
سلام از شما به خاطر بیان ساده مطالبی به این مهمی متشکریم . ولی حقیقت اینست که ما هیچ کدام فرق میان جاذبه و تمایل فروریزی در مرکز جرم را نفهمیدم.حدس میزنیم نام جدیدی برای جاذبه باشد.--------------------------------------------------------------------پاسخ مدیریت تارنما:با درود و سپاس از شما دوست گرامی . نیروی جاذبه میان دو یا چند جرم متفاوت عمل مینماید . ولی تمایل به فرو ریزی در مرکز در خود ذره وجود دارد و لازمه بقای همان ذره میباشد .
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # زهره 27 شهریور 1392 ساعت 23:38
حتما این یکی هم نتیجه تحقیقات شخصی شما است !؟. عجیب است که ننوشتید.!
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما