امروز چهارشنبه 1 آبان 1398 - Wed 10 23 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

hubble site

انبساط جهان و انفجار بزرگ

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

بنام خداوند گردون سپهر       فروزنده تیر و ناهید و مهر

 

 

انبساط جهان و انفجار بزرگ

(کلیه مطالب این صفحه حاصل تحقیقات شخصی نویسنده میباشد.)

 

 

Fazlullah Namazi Meybodi

انبساط جهان - آغاز داستان قرن هفده میلادی است زمانی که دانشمند ارزشمند ستاره شناسی گالیلو گا لیله دستگاه تلکسوب ابتدایی خود را تکمیل نمود و با آن به رصد دقیق منظومه شمسی پرداخت و متوجه تفاوتهای دنیای واقعی با تئوریهای عصر خود شد.این مسئله همراه با رسالت دانشمندیش او راتا مرز اعدام پیش برد.شرح این داستان در بخش زندگی برجستگان علم خواهد آمد .ولی نتایج بدست آمده از این تلکسوب به قدریتاثیر گذاربودکه دانش کیهان شناسی امروز بشر کاملاً مرهون آن است.

دانشمندانی که بعدا با تلکسوب گالیله به آسمان شب نگریستند متوجه گردیدند نور ستارگان مختلف که البته بعداً مشخص گردید که هر کدام یک کهکشان هستتد در مدت هر رصد تغییر رنگ داده و به طیف قرمز نزدیک میشوند.این پدیده فقط با فرضیه موجی بودن نور قابل توجیح است.بطوریکه داپلر فیزیکدان برجسته در اصل موسوم بخودش ،‌ دور شدن منبع یک موج را باعث افزایش طول موج و یا کاهش فرکانس در مقصد موج را موجب میشود.به عنوان مثال وقتی یک منیع صوتی مانند یک موتور سیکلت از شما دور میشود صدای آن به تدریج بم تر میشود.و برعکس در صورت نزدیک شدن منبع صدای آن زیرتر میگردد.(صدای زیر وصدای بم ) یعنی فرکانس آن افزایش می یابد. آنها به صورت علمی نتیجه گرفتند که این نقا ط نورانی از ما دور میشوند. و چون تلکسوب را به هر جهت که می چرخاندند همین پدید ه را مشاهده می کردند پس همه ستارهای جهان از ما دور می شدند. و از نظر هندسی مفهوم آن این بود که خود آنها نیز از یکدیگر دور می شدند.و بنابراین جهان را در حال انبساط می یافتند . ولی دریافته بودند که زمین خود به دور خورشید می چرخد پس نمیتواند مرکز این انبساط باشد.ولی آیا خورشید مرکز این گسترش کیهانی بود؟ یا آن نیز به همراه ما مانند بقیه این نقاط نورانی از دیگران دور میشود؟

DOPLER EFECT

ولی نتیجه مهمتر دیگری نیز به دست آمد به این ترتیب که اگر نقاط نورانی (کهکشانها ) از یکدیگر دور میشوند پس در گذشته به هم نزدیکتر بودند و محاسباتی که تا دهه های اخیر ذهن دانشمندان را بخود مشغول نمود زمانی را معرفی کرد که همگی آنها به یکدیگر چسبیده بودند.که حدود سیزده الی پانزده میلیارد سال پیش می‌باشد.عمر سیاره ما از ابتدای سرد شدن حدود چهار میلیارد سال و عمر حیات روی آن حدود یک میلیارد سال می‌باشد.برای مقایسه بهتر دایناسورها سیصد میلیون سال پیش روی کره زمین پا گذشتند و پس از دویست و چهل میلیون سال حدود شصت میلیون سال پیش ناپدید شدند.قدیمی ترین فسیل اسکلت انسان مربوط به حدود بیش از یک میلیون سال قبل و تاریخ تمدن بشری فقط حدود ده هزار می‌باشد. بنابراین ما فقط ساکنین این کره خاکی هستیم نه صاحبین آن

انفجار بزرگ  - از سوی دیگر تقابل انواع نیرو های جاذبه و دافعه مختلف از قبیل جرمی و الکترو مغناطیسی که حالت ایستائی جهان مدیون تعادل آنها است ، در کنار هم قرار گرفتن این اجرام عظیم را بر نمی تابند . در اینجا باید متوسل به ریاضیات بشویم و تعداد ابعاد جهان را بیشتر از سه درنظر بگیریم . ضمن آنکه مطابق فرضیه نسبیت ، فضای خالی مفهوم فیزیکی ندارد. و انبساط جهان در قالب انبساط فضا صورت میپذیرد. ولی اینکه چرا نور حاصل از فعالیتهای کهکشانی به انتهای مرز فضا و نیستی ، نمی رسد ،‌ تئوری جدیدی را پدید آورد که در لحظات ابتدای خلقت (انفجار بزرگ : BIG BANG  ) فضا سریعتر از سرعت نور انبساط یافته است . تئوری قبلی کروی بودن کل جهان را مطرح مینمود . بدیهی است که همه تئوری های موجود بر اساس مدل فضای سه بعدی شکل گرفته است . و پاسخ گوی بسیاری از سوالات دیگر نمی باشد. مدل دو بعدی آسان جهت درک انبساط فضا مثال باد کنک است . که روی آن چند نقطه را با قلم به شکل دایره های کوچک مشخص وسپس آن را باد مینمائیم همزمان با افزایش حجم بادکنک ، فاصله این نقاط مثل کهکشانها افزایش می یابد .ولی آنها از سطح بادکنک جدا نشده اند. و فضای بین آنها منبسط شده است . ودر یک مثال سه بعدی خمیر کیک پر از دانه های کشمش که درون فر قرار گرفته و افزایش حجم می یابد . و درنتیجه دانه های کشمش به سان کهکشانها از یکدیگر دور میگردند. ولی برای مقایسه بهتر متذکر میشویم که سیاره پهناور زمین یکی از سیاره های کوچک منظومه شمسی که یکی ازمنظومه های کهکشان راه شیری که یکی از صد ها میلیارد کهکشان در حال دور شدن از یکدیگر در جهان میباشد.

به هر حال در لحظه های ابتدائی خلقت این جرم عظیم به شکل یک توده بزرگ واحد وجود داشته و درحقیقت بوجود آمده بوده است . زیرا وقتی فاصله بین اجرام کم میشود نیرو جاذبه به شدت افزایش یافته ( ابر نیروی اول ) و آنها را در هم میفشارد . و تراکم یا جرم حجمی آن چنان افزایش یافته که همانند سیاه چاله ها به بلعیدن اجرام اطراف خود می پردازند . بدیهی است انتشار هرگونه انرژی از قبیل امواج    الکترو مغناطیسی مرئی (نور)یا نامرئی از آن ممکن نبوده و تاریکی وسکوت مطلق بر آن حاکم بوده و به دلیل فشرده شدن نا محدود هیچگونه حرکت ذره ای نداشته و در نتیجه دمای آن صفر مطلق میباشد .(رجوع شود به مطلب مفاهیم اولیه ) و زمان برای آن وجود ندارد .فضا در اطراف آن انحنای کامل یافته و در آن ادغام شده است . عملا این موجود ماده به معنی شناخته شده ما ( جرم یا انرژی ) نمیباشد . ما آنرا به مفهوم علمی نمی بینیم .

سوال اساسی : با توجه به اینکه مفهوم انفجار ، پراکنده شدن ذرات جرم زیاد در مدت زمان بسیار کوتاه میباشد.آیا چنین موجودی که حتی جرم شناخته شده ندارد و زمان بر آن متوقف است و هیچ ذره یا موجی نمیتواند از جاذبه آن فر ار کند ، واژه انفجار برای آن مفهوم دارد ؟ پاسخ اینجانب منفی است . دانشمندانی همچون هاپکینز مجبور شده اند جهت توجیه پدیده انفجار بزرگ درجه حرارت های میلیونی برای آن تعریف نمایند و از جرم بالای آن سخن بگویند ، ولی حقیقت اینست که انفجار بدون دخالت از خارج از سیستم غیر ممکن میباشد .

در اینجا و جود یک آفریدگار توانا که قسمتی از وجود کامل یک پارچه و بی نقص خودش را تخریب و تجزیه نموده بدون آنکه از کمیت و کیفیت خودش کاسته گردد. و حاصل آن بوجود آمدن ماده و انرژی بوده است.که به صورت معجزه وار جرم بسیار بزرگی از آن در لحظات اول خلقت روی خود فشرده بوده و ناگهان به ذرات ریز تجزیه گشته ( لحظه بوجود آمدن فضا) و نیروهای دافعه ، آنها را به چرخش در اورده ( بوجود آمدن زمان ) و همچنُین مرتعش نموده (بوجود آمدن    دما ) درجه حرارت وفشار جزم مذکور در مدت کسری از ثانیه ( 10به توان 34- ) ثانیه ، ملیونها برابر میگردد. و با سرعت بسیار زیاد متلاشی و ذرات آن به صورت سبک ترین اتم ماده پرتاب و فضا را وادار به انبساط مینایند. بوجود آمدن محیط کشسان جهت انتقال صدا ) این انبساط پس از پانزده میلیارد سال همچنان ادامه دارد . ولی به دلیل افت شدیدغلظت محیط کشسان امکان انتقال صوت را از دست داده است .ابتدا الکترونها تشکیل و سپس کوارک ها و هسته های مختلف تشکیل گردیدند . اولین اتم هیدروژن است که از برخورد سریع و فشار آنها اتم هلیوم تشکیل میشود . مانند آنچه در سطح خورشید اتفاق می افتد . وسپس اتمهای سنگین تراز برخوردها ی پی در پی اتمهای کوچکتر . ودر ابتدا به صورت توده ای از غبار گازی شکل (دود)  که دارای حرکتی دورانی بوده و این حرکت در هربخش آن موجود و بر اثر نیروی گریز از مرکز حاصله ذرات به هم برخورد و فشرده گشته مواد سنگینتر را ایجاد و در نهایت باعث بوجود آمدن سایر سیاره ها گردیدند.

 

دانش توسط کسی پدید نیامده است .

پایان  نمی یابد

ودر مالکیت و انحصار کسی نخواهد بود.

ما به آن دست میابیم .

حتی اگر آنسوی کیهان باشد.

Fazlullah namazi Meybodi

 

 

 

Scientific text and select music videos from Fazlullah Namazi Meybodi

Music Video:Symphony No. 5 by Beethoven

 

)


آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 27 بهمن 1393 ساعت 23:23

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما