امروز چهارشنبه 1 آبان 1398 - Wed 10 23 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

مفاهیم اولیه - بخش سوم ویرایش دوم

  • مشاهده در قالب PDF
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

سپاس خداوند یگانه

با تعذر فراوان از استاد گرامی و بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر اردشیر جهانشاهی که در دانشگاه تهران افتخار شاگردی ایشان را داشته ام . به خاطر تفاوتهای موجود  میان متن اینجانب با نظریه موجی بودن جاذبه ایشان که البته به خاطر آن نامزد دریافت جایزه نوبل گردیده بودند.

با توجه به سوالات و انتقادات دوستان دانشمند محترم جهت رفع برخی ابهامات ،در ویرایش دوم  توضیحاتی به متن اضافه گردیده است.

 

مفاهیم اولیه -  بخش سوم

 

Fazlollah namazi meybodi


 

 

 

 

 

 

(کلیه مطالب این متن حاصل تحقیقات و مطالعات شخصی مدیریت سایت بوده و صرفا یک نظریه میباشد.)

 

مفاهیم فضای منحنی- آفرینش فضا - آفرینش زمان - برابری گرانش و شتاب

آ- فضای منحنی از دیدگاه ریاضی

در قسمت اول مفاهیم اولیه در مورد جهان ها و فضا های  یک بعدی و چند بعدی نوشتیم . اکنون به تفاوت آنها و بسط موضوع خواهیم پرداخت. در نگاه اول فضای یک جهان یک بعدی (خط راست ) نیز یک بعدی است . و همه چیز در آن جهان روی یک خط راست اتفاق می افتد و اگر این خط راست با هر شعاع و زاویه ای منحرف گردد، ساکنین هوشمند آن به هیچ وجه متوجه این انحنا نمی گرددند.اما اگر یک متحرک  از قسمت منحنی این فضا عبور نماید متوجه تاثیر نیروی جدیدی در سرعت وشتاب و مصرف انرژی خود خواهد شد . ولی چون انحنائی را نمیتواند ببیند .، به فکر وجود یک میدان گرانش یا جاذبه می افتد. زیرا تاثیرش کاملا مشابه آن است .ولی ما که خارج از آن فضا شاهد انحنای خط هستیم میدانیم عملا هیچ میدان گرانشی وجود ندارد . ونیروی موثر، گریز از مرکز و یا شتاب جانب مرکز میباشد. در حالت خاص که انحنای خط در یک جهت باشد ، ما برای به تصویر کشیدن و درک این فضا به به یک سطح صاف احتیاج داریم . یعنی به یک فضای دوبعدی جهت پوشش دادن یک جهان یک بعدی منحنی . و مختصات هرنطقه آن به صورت دو بعدی به شکل  خواهد بود.که در آن Y ضریبی از یک توان بزرگتر ازیک ( منفی یا مثبت) از X خواهد بود. مثلا    بزرگی توان X شدت انحنای خط را بیان میکند .و اگر یک باشد انحنائی نداریم . ولی همیشه  این انحنا در یک جهت نمیباشد . و مسیری مانند یک فنر پیچشی (لوله ائی) ابعاد لازم برای فضای پوشش دهنده آن جهان را به سه بعد افزایش میدهد. و مختصات سه بعدی جایگزین دوبعدی میگردد. از نظر هندسی مانند آنست که سطح قبلی را در جهت بعد سوم مسیر حرکت خط  منحنی (خم) نمائیم .          مانند یک سطح کروی .

یعنی برای نمایش دادن یک جهان دو بعدی منحنی به یک فضای دارای حداقل سه بعد یا بیشتر احتیاج داریم . البته ساکنین هوشمند این جهان دو بعدی منحنی ، خودرا روی یک سطح صاف تصور مینمایند.ولی رفتارهای نیروهای مختلف تصور میدان های گرانشی را در آنها ایجاد مینماید. و اگر از صفحه خود خارج شوند که البته برای آنها غیر ممکن است ،(زیرا باید یک بعد به ابعاد قابل شناسائی خود اضافه کنند ولی سخت افزار و نرم افزار مناسب آنرا ندارند.)خواهند دید که صفحه آنها مسطح نیست . ادامه نتیجه گیری ها آسان است جهت انحنای سطح مولفه z باید با توان بالاتر از یک ( منفی یا مثبت ) در معادله ظاهر گردد. تا اینجا ذهن ما توانائی تجسم و شناخت هندسی فضا ها را دارد .ولی اگر یک فضای سه بعدی منحنی شود ، برای پوشش دادن آن یک فضای  حداقل چهار بعدی لازم است . البته حداقل چهار بعد .

در ادامه این بحث ، مشخص میگردد که چرا انیشتن در نسبیت عام با مطالعه رفتار های نور و گرانش ، وقتی به انحنای فضا برخورد نمود ، مدل فیزیکی فضای چهار بعدی" جای-گاه" را ارائه داده است. نسبی بودن زمان در سرعت های بالا و انبساط و حرکت فضا ومطلق و ثابت نبودن آنها اجازه می دهد تصور کنیم که انبساط یک فضای سه بعدی با مثلا مجذور زمان متناسب باشد وبر اساس تعریف بالا این فضا در مختصات  "جای – گاه " منحنی است . و یک موجود هوشمند با ذهن چهار بعدی میتواند به راحتی این انحنا را تشخیص دهد. اگر این انحنا مثبت باشد  فضا نا محدود نیست و پوسته ای  اصطلاحا کروی دارد . ( منظور سطح یا حجم یک کره سه بعدی به شکلی که می بینیم و می شناسیم نیست .بلکه یک فضای منحنی با حداقل چهار بعد میباشد . واگر منفی باشد مانند خطوط هوذلولی (HYPERBOLA) در فضا های دو بعدی، امتداد این فضا نامحدود است و اصطلاحا فضای زین اسبی نامیده میشود. هندسه سطوح غیر مسطح نوعی هندسه غیر اقلیدسی است . که اصول متفاوتی با آن دارد.

فضای چهار بعدی هم از نظر ریاضی میتواند منحنی گردد. و برای ما که قدرت درک آنرا( جهان خودمان را )           نداریم  فضا های منحنی با ابعاد بیشر تفاوت چندانی نمیکند.                                                                  اکنون باید ماهیت فیزیکی  فضا را در این داستان وارد نمائیم.

ب -  آفرینش فضا .                                                                                                             در لحظه های آغازین ( BIG BANG )  و پس از ظهور زمان به دلیل آغازحرکت های به خصوص چرخشی ذرات ،که موقعیت های آنها شروع یه تغییر یافتن و عملا میلیارها ساعت  ذره ای  شروع به کار نموده بودند ، و در زمان ثانیه که برای ما اصلا قابل تجسم نمی باشد ، و زمانی که ماده هنوز در حال شکل گرفتن و خلق شدن بوده است، اولین ذرات بنیادی پدیدار گردیدند. و یک هستی مرکب دارای اجزا  و ذره ها  بوجود آمد که برای بقای ماهیت خود به تک تک آن ذرات و اجزا  نیازمند بوده است. هر ذره برای مجزا بودن به یک حجم اولیه احتیاج داشت . که تراکم جرم در مرکز آن مطابق ماهیت پدیده (BIG BANG )  متمرکز و با دور شدن از آن نقطه مرکزی، تراکم آن  کاهش می یافته است . در حالیکه همه چیز در حال انفجار بود، عاملی که از منفجر شدن خود این ذرات جلو گیری میکرد ، تمایل جهت  فرو ریزی لایه های خارجی آ نها به روی مرکز خودشان بوده است .که میتوان گفت جزو خواص اولیه ذرات بنیادی میباشد. انبساط ناشی از ماهیت بیگ بنگ بر تمایل" فرو ریزی در خود "  ذرات  غلبه نموده و حجم هر ذره را به شدت  افزایش داده و در حالیکه با دور شدن از مرکز غلظت جرم کاهش می یافته ، تا دور دست ها ادامه و

به این ترتیب فضا از دل ذرات ماده پدید آمده است . شاید بتوان گفت که فضا همان ماده به شدت رقیق شده است  که با تمایل سقوط به مرکز به تعادل رسیده است .

در این متن وقتی از ماده صحبت میکنیم منظورما تعاریف علمی آن شامل تشعشعات مرئی مانند نور و غیر مرئی مانند اشعه های کیهانی  مادون ها و فرا ها نیز میباشد. زمان ،  بدون ماده و فضا مفهومی ندارد. و درحقیقت این سه تواما بوجود آمده اند .به همین ترتیب اگر زمان متوقف شود ماده مفهوم فیزیکی خود را از دست خواهد داد زیرا به دلیل سکون مطلق ذراتش هیچ قابلیتی برای دیده شدن (به مفهوم علمی آن ) و انتقال هیچ گونه انرژی ندارد. و بلافاصله به یک ماده سیاه تبدیل میشود. نتیجه جالب ترسرنوشت فضاست که در این حالت ، بر اثر نداشتن حرکت ذرات ماده به عنوان بخش بسیار رقیق جرم  مفهوم خود را از دست می دهد. از سوئی اگر فضائی بین ذرات نبود زمان و ماده وجود نداشتند . مانند حالت قبل از ( BIG BANG)  . پس در فرآیند ( BIG BANG)  فقط ماده ایجاد نشده است بلکه همزمان جرم فضا و زمان تواما خلق گردیده و در مبدا آفرینش مقدار هر سه صفر بوده. و مرتبا افزایش یافته اند. به عبارت دیگر اگر هریک از سه عامل  ماده و فضا و زمان نباشند جهان ما نیز وجود نخواهد داشت .

تمایل انباشتگی در مرکز با نزدیک شدن به آن نقطه  به شدت افزایش می یابد زیرا انحنای فضای حاصل از آن به دلیل حرکت دورانی ذره با توان دوم کاهش این فاصله بستگی داشته و در حقیقت مسیر حرکت به سمت مرکز آنها بر روی یک سهمی منطبق و امتداد آن منحنی میباشد. در اینجا به این نتیجه می رسیم که مدل خلقت در ( BIG BANG) عملا در جهت افزایش  انتروپی  و نیروی مقاومت یا آنچه که تا کنون جاذبه می نامیده ایم ، در جهت کاهش آن عمل نموده است. تا کنون قدرت اولی بیش از  دومی  بوده و جهان در حال انبساط  توام با افزایش انتروپی میباشد.اگر زمانی مساوی گردند جهان خواهد ایستاد و اگر موازنه قدرت برعکس گردد،جهان با حرکت انقباضی  در خود فرو خواهد ریخت .و ماجرای ( BIG BANG) تکرار خواهد شد. ولی به طور یقین هیچ یک از ما شاهد چنین وضعی نخواهیم بود.

پ - مدلهای هندسی فضا - اکنون مجددا به سراغ ذرات بنیادی لحظات اولیه  خلقت میرویم و فضا های منحنی ایجاد شده توسط آنها و نحوه ادغامشان را در کنار یکدیگر بررسی مینمائیم . در اینجا مدل های هندسی بیشماری قابل تصور است . و استدعا مینمائیم  چنانچه شما دوست گرامی  توانائی و تمایلی جهت ارائه مدل گرافیکی آنها را در کنار یکدیگر دارید ، مدل پیشنهادی خود را به این سایت  ارسال فرمائید تا با همکاری یکدیگربه فرضیه کاملتری دست بیابیم . تصویرزیرمدل پیشنهادی جهت یک فضای سه بعدی منحنی میباشد.در هر صورت آنچه که محرز است ، سقوط این ذرات در مسیر منحنی به سمت مرکز یک ذره بزرگتر، باعث وسعت بیشتر فضای اطراف آنها و در نتیجه انحنای بیشتر در ناحیه مرکزی آنها گردیده است.که البته به صورت مطلق نا محدود هم نمیباشد. درست مانند یک صحنه نبرد انفرادی که هر ذره تسلیم ذره بزرگتر گردیده و خود جزئی از آن شده و ذرات کوچکتر دیگر در فضای مشترک ایجاد شده توسط آنها سقوط مینمایند. و سقوط دسته جمعی  ذرات با فضای منحنی خود در یک ذره بزرگتر ، درست مانند آنچه که در یک هرزآب اتفاق می افتد ، یک جریان  ورتکسی (vortexial streams) توام با حرکت چرخشی در یک فضای  قیفی شکل با عمق بسیار کم که ذره بزرگتر در مرکز آن قرار دارد ، مثلادر جهت عقربه های ساعت (منفی مثلثاتی) خواهد بود . که ناشی از ادغام  دو فضای منحنی است. در صورت بروز حالت انقباضی جهان ، همه سقوط ها به همین شکل چرخشی خواهد بود.و البته در جهت عکس چرخش فعلی آنها . یعنی همزمان با برابری نیروهای انبساط  ، و  فرو ریزی ، و توقف فضا ، حرکت چرخشی ذرات جهان یا همان ساعت های کیهانی  متوقف و زمان نیز متوقف خواهد شد.وهنگام شروع به حرکت انقباضی حرکتهای چرخشی کل جهان درجهت عکس قبلی خود آغاز و زمان حرکت منفی خود را شروع و به عقب باز خواهد گشت .

به عبارت دیگر جرمی که در جهت مثبت می چرخد واز مرکز جهان دور میشود ، اگر در فضای منحنی یک جرم بزرگتر قرار گیرد ، به صورت دورانی در آن سقوط خواهد نمود ، اگر جهت این چرخش با جهت چرخش قبلی جرم یکی باشد ، انحنای دو فضا در یک نقطه به تعادل رسیده ومسیر منحنی سقوط به شدت افزایش می یابد . در نتیجه سرعت خطی  این سقوط بسیار ناچیز بوده و اصطلاحا جرم کوچکتر در مدار جرم بزرگتر قرار می گیرد .ودر حالت عکس مسیرمنحنی سقوط به شدت کوتاه شده و دیگر تعادلی در کار نخواهد بود .

وقتی که خودرو در حال حرکت شما  با یک ترمز شدید متوقف گردد ،  شما به سمت جلو کشیده میشوید. این حرکت توام با شتابی برابر عکس شتاب ایجاد شده توسط ترمز گیری است.  درست مانند قرار گرفتن شما در فضای منحنی یک جرم عظیم مانند ماه یا زمین است که شما با شدت در آن سقوط  می نمائید.(شتاب زمین g است ولی شتاب ترمز بستگی به شدت آن دارد.) ولی جالب اینجاست که جرم بزرگی در کار نیست و این فضای منحنی به دلیل شتاب منفی ترمز و همچنین جرم خود شما ایجاد شده است.یعنی شتاب ، انحنای فضای ناشی از جرم شما را افزایش داده است. از آنجا که شتاب ، من وشما و دیگری را نمی شناسد ،هر جرمی که شتاب بگیرد فضای اطراف خود را منحنی می سازد . ولی همه حرکتهای دورانی دارای شتاب جانب مرکز می باشند که انحنای فضای اطراف خود را بیشتر می نماید.و  قمری که بر گرد سیاره خود می چرخد ، فضا را در جهت عکس سقوط خود منحنی نموده و مسیر سقوط خود را طولانی منماید . حاصل آنها تعادلی است که اگر به وجود نیاید، یا جرم کوچکتر با سرعت با سیاره برخورد ، و یا از مدار آن گریخته و از آن دور میگردد. سیاره ماه دائما در حال سقوط در فضای منحنی مشترک بین خود و زمین است ولی به دلیل همین تعادل سقوط آن  صد ها میلیون سال به طول می انجامد.

دانش توسط کسی خلق نشده است

پایان نخواهد یافت

ودر مالکیت و مختص کسی نخواهد بود

ما به آن دست میابیم

حتی اگر آنسوی کیهان باشد

Fazlullah namazi Meybodi


 


آخرین بروز رسانی در جمعه, 13 تیر 1393 ساعت 23:05

نظرات  

 
+2 # R. Mehranfar 25 شهریور 1392 ساعت 22:49
Hellow mr namazi congratulate foryour useful site . I was yuor near friend in Tehran university if you remember me.your theories in gravity need to be worked and compleated please
continue Iwait for it. thank you & by. R.Mehranfar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hellow mr mehranfar .you made me so surprised and happy thank you for your Kindly attentions.
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مفاهیم اولیهTrista 28 خرداد 1395 ساعت 18:41
Here is my blog :: dilld0: http://www.shieldselfstorage.ca
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما