امروز یکشنبه 5 خرداد 1398 - Sun 05 26 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

اوزون حسن

داستان مستند تحقیقی تاریخی زندگی سلطان اوزون حسن آق  قویونلو

نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 سلطان اوزون حسن آق قویونلو بخش نخست جمعه, 15 آذر 1392 Administrator 6286
2 زندگی اوزون حسن آق قویونلو بخش دوم جمعه, 22 آذر 1392 Administrator 3700
3 زندگی اوزون حسن بخش سوم یکشنبه, 24 آذر 1392 Administrator 3887
4 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت چهارم جمعه, 29 آذر 1392 Administrator 4857
5 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت پنجم دوشنبه, 02 دی 1392 Administrator 5180
6 سلطان اوزون حسن قسمت ششم وداع (ويراسته) پنجشنبه, 05 دی 1392 Administrator 5585
7 سلطان اوزون حسن قسمت هفتم نبرد سرنوشت و سکه ها ی شاه جمعه, 06 دی 1392 Administrator 6555
8 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت هشتم – تنگه پیروزی شنبه, 07 دی 1392 Administrator 5135
9 سلطان اوزون حسن قسمت نهم - جنگ با باب عالی دوشنبه, 09 دی 1392 Administrator 5103
10 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت دهم - نبرد بزرگ چهارشنبه, 11 دی 1392 Administrator 5818
11 زندگی اوزون حسن بخش یازدهم - طبل عدالت سه شنبه, 24 دی 1392 Administrator 6284
12 زندگی اوزون حسن بخش دوازدهم - نبرد خویشاوندان چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 6147
13 سلطان اوزون حسن قسمت سیزدهم- شایعات ، واقعیات چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5844
14 زندگي اوزون حسن آق قويونلو فهرست مآخذ شنبه, 28 دی 1392 Administrator 3157
15 سلطان اوزون حسن قسمت چهاردهم – جنگ ،مرگ ، عدالت شنبه, 28 دی 1392 Administrator 6314
16 تصاوير عصر آق قويونلو یکشنبه, 29 دی 1392 Administrator 3073
محل کنونی شما