امروز چهارشنبه 21 آذر 1397 - Wed 12 12 2018

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

اوزون حسن

داستان مستند تحقیقی تاریخی زندگی سلطان اوزون حسن آق  قویونلو

نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 سلطان اوزون حسن آق قویونلو بخش نخست جمعه, 15 آذر 1392 Administrator 5552
2 زندگی اوزون حسن آق قویونلو بخش دوم جمعه, 22 آذر 1392 Administrator 3305
3 زندگی اوزون حسن بخش سوم یکشنبه, 24 آذر 1392 Administrator 3474
4 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت چهارم جمعه, 29 آذر 1392 Administrator 4469
5 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت پنجم دوشنبه, 02 دی 1392 Administrator 4610
6 سلطان اوزون حسن قسمت ششم وداع (ويراسته) پنجشنبه, 05 دی 1392 Administrator 4980
7 سلطان اوزون حسن قسمت هفتم نبرد سرنوشت و سکه ها ی شاه جمعه, 06 دی 1392 Administrator 5955
8 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت هشتم – تنگه پیروزی شنبه, 07 دی 1392 Administrator 4622
9 سلطان اوزون حسن قسمت نهم - جنگ با باب عالی دوشنبه, 09 دی 1392 Administrator 4575
10 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت دهم - نبرد بزرگ چهارشنبه, 11 دی 1392 Administrator 5225
11 زندگی اوزون حسن بخش یازدهم - طبل عدالت سه شنبه, 24 دی 1392 Administrator 5632
12 زندگی اوزون حسن بخش دوازدهم - نبرد خویشاوندان چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5564
13 سلطان اوزون حسن قسمت سیزدهم- شایعات ، واقعیات چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5225
14 زندگي اوزون حسن آق قويونلو فهرست مآخذ شنبه, 28 دی 1392 Administrator 2873
15 سلطان اوزون حسن قسمت چهاردهم – جنگ ،مرگ ، عدالت شنبه, 28 دی 1392 Administrator 5648
16 تصاوير عصر آق قويونلو یکشنبه, 29 دی 1392 Administrator 2858
محل کنونی شما