امروز شنبه 31 شهریور 1397 - Sat 09 22 2018

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

اوزون حسن

داستان مستند تحقیقی تاریخی زندگی سلطان اوزون حسن آق  قویونلو

نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 سلطان اوزون حسن آق قویونلو بخش نخست جمعه, 15 آذر 1392 Administrator 5166
2 زندگی اوزون حسن آق قویونلو بخش دوم جمعه, 22 آذر 1392 Administrator 3116
3 زندگی اوزون حسن بخش سوم یکشنبه, 24 آذر 1392 Administrator 3260
4 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت چهارم جمعه, 29 آذر 1392 Administrator 4280
5 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت پنجم دوشنبه, 02 دی 1392 Administrator 4285
6 سلطان اوزون حسن قسمت ششم وداع (ويراسته) پنجشنبه, 05 دی 1392 Administrator 4648
7 سلطان اوزون حسن قسمت هفتم نبرد سرنوشت و سکه ها ی شاه جمعه, 06 دی 1392 Administrator 5642
8 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت هشتم – تنگه پیروزی شنبه, 07 دی 1392 Administrator 4354
9 سلطان اوزون حسن قسمت نهم - جنگ با باب عالی دوشنبه, 09 دی 1392 Administrator 4320
10 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت دهم - نبرد بزرگ چهارشنبه, 11 دی 1392 Administrator 4929
11 زندگی اوزون حسن بخش یازدهم - طبل عدالت سه شنبه, 24 دی 1392 Administrator 5250
12 زندگی اوزون حسن بخش دوازدهم - نبرد خویشاوندان چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5266
13 سلطان اوزون حسن قسمت سیزدهم- شایعات ، واقعیات چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 4877
14 زندگي اوزون حسن آق قويونلو فهرست مآخذ شنبه, 28 دی 1392 Administrator 2712
15 سلطان اوزون حسن قسمت چهاردهم – جنگ ،مرگ ، عدالت شنبه, 28 دی 1392 Administrator 5314
16 تصاوير عصر آق قويونلو یکشنبه, 29 دی 1392 Administrator 2672
محل کنونی شما