امروز دوشنبه 29 مهر 1398 - Mon 10 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

مستند داستانی زندگی اوزون حسن آق قویونلو

  • مشاهده در قالب PDF

1- سر آغاز و مقدمه

2-تنگنا در نبرد کماخ

3-تصمیم نهائی

4شیخ جنید صفوی و پیروانش در شهر آمد

5-مجالس شیخ و سلطان

6- اردوگاه مریدان شیخ جنید در کنار دروازه های  شهر آمد

7-اتحاد با طرابوزان

8-پاسخ به امپراطور

9-تلاش براي خويشاوندي

10-دسپینا خاتون در شهر آمد

11-نماینده دیار بکر در اروپا

12-وداع

13- نبرد سرنوشت و سکه ها ی شاه (ويراسته)

14-به سوی نبردی دیگر

15-تنگه پیروزی

16-انتقال پایتخت به تبریز

17-بیمارستان هزار نفره

18-بازرگان ونیزی

19- جنگ با باب عالی

20-نامه های ونیزی

21-نبرد بزرگ

22-قانون نامه حسن بیگی

23-آفت خویشاوند گزینی

24-طبل عدالت

25-فرار شاهزاده

26-شاهزده در رها

27-ماموریت ونیزیها

28-نبرد خویشاوندان

29-سالهای ناگوار

30-شایعات،واقعیات

31-موقعیت تاریخی

32-آفت خویشاوند گزینی

33- جنگ ،مرگ ، عدالت

34-جنگ

35-روزهای وداع

36-عدالت

37-تصاوير عصر آق قويونلو

38-زندگي اوزون حسن آق قويونلو فهرست مآخذ


 


 

 

 

 

واژه های مورد استفاده در متون مطلب

اوزون حسن ، مقدمه ،قرا قویونلو،قره قویونلو، سیاه گوسفند ،آق قویونلو سفید گوسفند، ارزنجان ، سیواس ، آقویونلو ،دیار بکر ،عثمان بیک ، اوزون حسن، قره ایلوک، زالوی سیاه، آذربایجان، ایران، قره یوسف ، صفوی، اسپانیا ،واتیکان ، یونان ، طرابوزان عثمان بیگ ، ارزنجان ،ماردین، رها، ادسا، سیواس، علی بیگ ،ممالیک، سوریه، مصر ،عثمانی ، سلطان، بایزید، ایلدروم، قسطنطنیه ، آل مظفر،ساسانیان، زندیه، شاه منصور، مظفر، شاهرخ ، تیمور، حمزه ،جهانشاه قراقویونلو، صوفیان، شیخ جنید، خواجه علی ، ،شیخ صفی الدین ، جعفر ، شیخ جنید جهانگیر ، اوزون حسن، فارسی ، عربی ، ترکی ، آناتولی،کماخ ، کردستان، ،آمد، آلاداغ ، صوفیان، شیعه، صفوی، فضل الله نمازی میبدی،Fazlollah Namazi Meybodi،فراتر،از،ناشناخته،فراتر از ناشناخته،خدیجه بیگم ، مجالس عرفانی ، شیخ جنید،خلیفه ،هولاگو خان، مغول ،خلیفه، عباسی ، المستعصم بالله ،یعقوب، لیث، صفار ، خلیفه، بغداد، خراسان، بزرگ ، طبرستان ، آذر بایجان ،نان جوین ، پیاز، اورنگ، حکیم،عمروالیث، صفاری،لیث ، هولاگو،دراویش ، صوفیان ، عرفان ، سرسپردگی ،شیخ زاهد، گیلانی ، صفی الدین، اردبیلی ،آناطولی ،سلطان ، محمد، خوارزمشاه ، دولت،سلجوقی ،جلال الدین ،ملکشاه ،اوزون، حسن ،تیمور ، لنگ ، بایزید، عثمانی ،خانقاه ، بقعه ،روملو ، شیخ ابراهیم ، خواجه ، علی ،شیخ جعفز ،شیخ شاه ، ،قرا قویونلو،قره قویونلو،، اوزون حسن، آذربایجان، ایران،، صفوی، ،عثمانی ، سلطان، بایزید، ایلدروم، قسطنطنیه ، ، اوزون حسن، ، آناطولی، ،آمد، صوفیان، تشیع، صفوی، ،موزیک،متن،سریال،دلیران،تنگستان،،حسن،دوک،بورگوند،فرانسه،بورگند،ترک،کبیر،صغیز،جنگهای،صلیبی،سلطان ،اینال،قاهره،مراد،بیک،بایزید، ایلدرم،ابوسعید،تیموری،هرات،دراویش،صفوی،جهانشاه،سلطانیه، رود ارس ،آق قویونلو،قره باغ ، سکه ،هليگه، برلين، تاتار، تيمور ،مغول،ضزب،مسکوکات،شقادل،شاه،طرابوزان،ارزنجان،ارمنستان،گرجستان،کارتیل،قلعه،قره حصار، سلطان ،محمد، دوم،عثمانی،جلال الدین،خوارزم شاه ، مغولان، دیار بکر ،لودویکودابولنیا،فرانسیسکانی،÷ا÷ ،کالکست،پاپ،آمد،کالویوآنس ،آلکسیس ،پنجم،اوزون ،حسن،سلطان ،مراد،بیک،بایزید، ایلدرم،ابوسعید،تیموری،هرات،دراویش،صفوی، حسنعلی, گوهرشاد بیگم ، شاهزخ ،قره باغ ، علی ،قوشچی،،شاه،طرابوزان،ارزنجان،ارمنستان،گرجستان،کارتیل،قلعه،قره حصار، سلطان ،محمد، دوم،عثمانی،جلال الدین،خوارزم شاه ، مغولان، دیار بکر ،لودویکودابولنیا،فرانسیسکانی،÷ا÷ ،کالکست،پاپ،آمد،کالویوآنس ،آلکسیس ،پنجم،اوزون ،حسن،سلطان ،مراد،بیک،بایزید، ایلدرم،ابوسعید،تیموری،هرات،دراویش،صفوی، حسنعلی, گوهرشاد بیگم ، شاهزخ ،Fazlollah Namazi Meybodi،فضل الله نمازی میبدی،موزیک،متن،سریال،سربداران،فراتر،از،ناشناخته،فراتر،از ناشناخته،فراتر از ناشناخته، درویش، قاسم، شقادل،ترجان ، صاحب آباد، حسن آباد ،کاخ ، هشت بهشت ،مدرسه ،نصریه،فرار مغزها، الغ بیک ،امیر حسن بیک،خویشاوند گزینی ،کاترینو زنو،قاضی ،ابوبکر، تهرانی،حاجی محمد،ژیوزفت ،باربارو،توپ،توپچی،ژیوستینیان،کنستانتین،بیزانس،،آق قویونلو،قسطنطنیه،شاه،طرابوزان،ارزنجان،ارمنستان،گرجستان،شابین،قلعه،قره حصار، سلطان ،محمد، دوم،عثمانی،ترک کبیر،فرانسه ، دیاربکر،ترکمن،ترکمانان،اوربان،شمشیر،مجار، قتل عام ،غارت ،تجاوز،کالکست،قره مان،آمد،تفنگ ،سرپر ،نهم،اوزون ،حسن،سلطان ،هالیش،قزل ،ایزماق،نیکسر،بایزید،تفنگدار ،توماسدا، سلوکیه،سلفکه ، فاماغوسته ،،ایمولا،قبرس،شاه،طرابوزان،ارزنجان،ارمنستان،گرجستان،کارتیل،قلعه،قره حصار، سلطان ،محمد، دوم،عثمانی،جلال الدین،خوارزم شاه ، مغولان، دیار بکر ،لودویکودابولنیا،فرانسیسکانی، ،ناپل،پاپ،ونیز،رودوس ،موچنیکو،اوزون ،حسن،سلطان ،مراد،بیک،بایزید، ایلدرم،ابوسعید،تیموری،هرات،دراویش،صفوی، حسنعلی, گوهرشاد بیگم ، شاهزخ ،Fazlollah Namazi Meybodi،فضل الله نمازی میبدی،موچنیگو،سنبه،آهنی،باروت،کاپادوکیه،صفوی، سیواس, ۀآماسیه ،توقات ، مسیحیان ،حصار، ارزنجان ، ملحیه، فرات ، اوزون، حسن،گردابها ، گودالها، سلطان محمد ترکمانان ،ایرانیان ،عقب نشینی ، توپخانه، ینی چری،پیاده نظام، تلوار، ساطور، بین النهرین، ونیزی، باربارو ، قره مان ، ایران ، استانبول ،. دسپینا، خاتون ، سلجوق، شاه، بیگم ، مقصود، اوغورلو، محمد ، جیو زفت ، ارگ سلطنتی ،کونترینی ، تاتار ، خویشاوند گزینی ، زنو، ترکمن، اویس ، رها ، شیخ ،حیدر، مارتا ، حلیمه ، بگی ، آغا،عالم، شاه، بیگم، حیدر، شیخ، جنید، کاتیرنا، . فضل الله نمازی میبدیFazlollah Namazi Meybodiعثمانی ، قره حصار، ارزنجان ، ملحیه، فرات ، اوزون، حسن،گردابها ، گودالها، سلطان محمد ترکمانان ،ایرانیان ،عقب نشینی ، توپخانه، ینی چری،پیاده نظام، تلوار، ساطور، بین النهرین، ونیزی، باربارو ، قره مان ، ایران ، استانبول ،. دسپینا، خاتون ، سلجوق، شاه، بیگم ، مقصود، اوغورلو، محمد ، جیو زفت ، ارگ سلطنتی ،کونترینی ، تاتار ، خویشاوند گزینی ، زنو، ترکمن، اویس ، رها ، شیخ ،حیدر، مارتا ، کاتیرنا، پیکان،سیاه،فراتر،از،ناشناخته، .فراتر از ناشناخته ، کونترینی ، ،خویشاوند گزینی ،صاحب آباد کاتیرنا فریضه ،حج، ، ،حلب ، بیرا ، آمد ، ، محمد بیک ، قاضی ،ابوبکر، تهرانی، مورخ ،درویش، قاسم، شقادل، جیو زفت ، باربارو ، فضل الله ، روزبهان ، خواجه ملا، عالم، آرای ،امینی ، مولانا ،علی، فرمه، اصفهانی، ، مولانا، محمد، شریخی، ، محمد، منشی، شیرازی، امام، علی، فقیه، هرات ، مکه، عبد الرحمن ،جامی باج، گمرکی ، عوارض، راهداری ،تمغا، پیشه وری ، قانون ،نامه حسن بیگی صفویه شیراز اصفهان و بغدادT فضل الله ، اوغورلو، محمد ،روزبهان ،مقصود،قایت بای ، سلطان، ممالیک ،ماردین ،جهانگیر ،عمر بیک ، امیر کرد ، حاکم بدلیس ، شاهزاده زینال ، بوداغ بیک ، اینال ،اتابک حلب ، بیرا ،تار ،اوغورلو محمد ،اویس ، حلب ، دژ کوب ، عثمانی ، ابو نصر ، ممالیک ، قاهره ، امیر حسن بیک آق قویونلو ، شیخ حیدر ، مارتا ، حلیمه بگی آغا ، عالم شاه بیگم ،حلب ، گرجیان ، ترکان عثمانی ، عثمانی ، ابونصر ، او بار بارو ،امیر ،حسن ،بیک ، تبریز دریای سیاه ، تفلیس ، سمختی ، کنستانتین سوم ، بگرتی ، ردشه اوزون حسن ، مُخران ، کارتیل ، تیانتی ، گیورگی ، کاختی ، ایمرتی ، قر قره ،اتابک زمسخه ، دوکات ، شاه، کنستانتین ، عرض جغرافیائی ، جنگل ،سلطان ابو نصر ، سلجوق ،، کفار ، مسیحیان ، خاتون ، مارتا ،گرجیان ، ، خلیل ، شیراز ، مهد علیا ،آق قویونلو ، ارگ ، نعلبندی سلطان یعقوب ، اوزون ، گلن مدرسه نصریه ، یعقوب سلجوق شاه ،بیگم ، هوشمند ، دانا ،مصمم ، دلیر ، عادل ، سخاوت ، بخشش ، هوش ،همت ، ، حکومت حکومت مترقی ، پویا ، قبیله ، طایفه ، تبدیل شاه عباس ، صفوی ، اروپائی ، مسیحیان ، سلاح گرم محروم برادران شرلی، انگلیسی ،ابونصر ،امیر حسن بیک ،سلطان اوزون حسن ،عدالت ، زحمت ، عادل ، یعقوب ، السلطان العادل جهانشاه قره قویونلو ، سلاطین ، حکمرانان ، دشمنان ، بشریت ، مخلوقات

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 اسفند 1393 ساعت 05:46

نظرات  

 
0 # ف - حسینی 12 بهمن 1392 ساعت 21:37
سلام به نظر می آید که این مطلب یک رمان تاریخی باشد. فعلا مشغول خواندن آن هستم و تا قسمت دوازدهم خوانده ام . ولی آیا این حوادث زاده تخیلات شماست؟ مثلا نمایندگان ونیزی مثل بار بارو و ماموریتشان
----------------------------------------------------------------------پاسخ مدیریت سایت
با سلام باید به عرض شما برسانم کلیه وقایع و تواریخ ذکر شده برای آنها کاملا مستند و اخذ شده از کتب مختلف شرق و غرب هستند. اینجانب فقط تکه های مختلفو پراکنده تاریخ را در کنار هم چیده وازبین اقوال مختلف منطقی ترین و مستند ترین را ارائه نموده . درضمن تحلیل و ریشه یابی وقایع کمی شاخ و برگ داستانی وفادار به حقایق تاریخی به آن افزوده ام تا خواندن آن ملال آور نباشد.
اما در مورد آقای بار بارو ،در چند سند تاریخی مانندکتاب تاریخ ایران نوشته سر پرسی سایکس از او به عنوان شوهر خواهر کاترینا باد نموه اند.ولی به دلیل تناقض موجود به آن اشاره نشده ولی نامه او سندی است بر این ماموریت .
پاسخ | پاسخ به همراه نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما