امروز دوشنبه 29 مهر 1398 - Mon 10 21 2019

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

دنیا در عصر استعمارقسمت اول ویرایش دوم

  • مشاهده در قالب PDF

به نام خدا
ظهوراستعمارگران معروف دنیا


(تحقیق از میریت تارنمای فرا تر از نا شناخته)


معروف ترین استعمارگران دنیا به ترتیب شهرت


مقام اول در استثمار ملتهای بی دفاع  و اعمال خشونت های وحشیانه دردنیا متعلق به کشورانگلستان یا همان بریتانیای کبیر که

به اختصار(U.K.(united kingdom نامیده می شود، می باشد. که به آن مفصلا خواهیم پرداخت. فقط این نکته جالب است

که پرچم این کشورهنوز و در قرن بیست ویکم  در کشورهای کانادا ، استرالیا و نیوزلند در پهناورترین وسعت خاک جهان

برافراشته است و ملکه فرمانداران و حکومت های آنها را تعیین می نماید.

همچنین آنگویلا | برمودا | جزایر ویرجین بریتانیا | قلمرو بریتانیایی قطب جنوب | جزایرفالکلند |قلمرو بریتانیا در اقیانوس

هند | جبل طارق | جزایر کیمن | مونتسرات جزایر پیت‌کرن |آکراتاری و داکیلیا |سنت هلن، اسنسیون و تریستان داکونا |

جزایرجورجیای جنوبی وساندویچ جنوبی جزایر تورکس و کایکوس | سرزمین های فرا دریائی انگلستانمی باشند و جزایری

چون گرنزی | جرزی جزایر وابسته نامیده میشوند. والبته بسیاری کشورهای استقلال یافته کلکسیون کشورهای به اصطلاح

همسود یا مشترک المنافع یا همان مستعمرات مستقل شده انگلستان را تشکیل داده اند. به طوریکه  مانند  قرون گذشته آفتاب بر

این پرچم به صورت شبانه روزی می تابد.

معروف ترین مستعمره ای  که استقلال خود را با جنگ و خون دادن از انگلستان به دست آورد، کشورآمریکا است که البته

هنوز تحت نفوذ سیاسی آنست .این اتفاق همزمان  با جنگهای اواخر حکومت زندیه  با  قاجار و  روی کار آمدن  ایل قاجار در

ایران روی می دهد. وهمان موقع که قانون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یعنی همین قانونی که اصول آن اکنون نیز اجرا

میگردد، تصویب می شد .، در ایران و در شهر کرمان سربازان  قاجار مشغول اجرای فرمان تحویل بیست هزارجفت چشم

به خان قاجار، شدیدا در تلاش بودند.عمل فجیعی که باعث شیوع  بیماریهای  چشمی مانند تراخم در این خطه  تا همین  اواخر

گردیده بود.

بعدها خشونت های  مشابه آن عمل  را زهر چشم گرفتن نامیدند. تصور اینکه افرادی کاملا بی گناه وحتی بدون دخالت در

مقاومت لطفعلیخان زند از خانه خودبیرون کشیده  شده و دستهایشان رااز پشت سر بسته وبدون کوچکت ریرسش و محاکمه و

بهداشت یا بی حسی  با وسایل آلوده ای چون خنجر و دشنه و قمه چشمهای سالمشان را کنده و آنها را در حالت پیچیدن به خود

ازشدت درد ،در کوچه ها  رها می کردند ، سلامتی روحی و جسمی ما را به خطر می اندازد. اگربه هرکدام از آنها در آن

غوغا فقط اندکی ترحم میشد، کیفیت زندگی او کاملا متفاوت می بود.در زمانی که کاندیداهای انتخابات  ریاست جمهوری دنیا

از برنامه هایشا ن برای  رفاه و بهداشت مردم می گفتند ، کاندیدای نشستن بر تخت سلطنت به جا مانده از کوروش کبیر، که

همه مغلوبانش را می بخشید ، آنها را کور کرده و بدون هیچ برنامه ای ، دردمند در معابر ، رها میکردند. همین شقاوت ها

دروازه های سیاسی کشور را به روی استعمار گران جرار انگلستان باز گذاشت.

مقام دوم در اختیار کشور فرانسه

مقام سوم در اختیار کشور اسپانیا

مقام چهارم کشور هلند

مقام پنجم پرتغال

مقام ششم روسیه

و مقام هفتم  در اختیار کشور ایتالیا می باشد.

به طور کلی پس از فرو پاشی دیوار قسطنطنیه و گسترش استقلال نسبی کشورهای اروپائی ، به مرور آنهائی که امکانات

دریا نوردی داشتند ،به فکر محک زدن اعتقادات کلیسا  بر آمده ،تلاش در مسافرتهای طولانی دریائی جهت پاسخ یابی

معمای جهان مسطح نمودند . ولی باسرزمینها و مردمی روبرو شدند که دارای ثروتهای خدا دادی دست نخورده، و فراوان

بوده ولی دانش و فناوری استفاده از آنها را نداشتند. بقیه ماجرا روشن است. و ما اکنون درمی یابیم که دیوارحصا رشهر

قسطنطنیه یا همان استانبول ، که یکی از باشکوه ترین حصارها ی شهری در تاریخ بوده است،‌ فقط  یک دیوار نبوده . و

در حقیقت سدی مذهبی بوده که مسیر دانش را مسدود نموده بود. و فروپاشی آن آغاز تهاجم فرهنگی شرق بهغرب شامل

عاشق پیشگی های  شرقی بوده است .

چنین  است  رسم  سرای  درشت                    گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

شب قبل از فرو پاشی این دیوار در سال 1453 میلادی ، در دو سوی آن غوغائی برپا بوده است.همه می دانستند که

مقاومت شهر تا فردا شب ادامه نخواهد یافت . آنسوی دیوار، لشکریان سلطانمحمد عثمانی از نوادگان عثمان که پدرش

یکی ازاقطاع داران سر شناس و ملاکین امپراطوری سلجوقی ، در زمان سلطان رکن الدین کی قباد اول معروفترین

سلطان سلسله سلجوقیان آسیای صغیر می باشد. شهرت سلجوقیان مربوط به زمان وزارت خواجه نظام الملک طوسی

و سلطنت جلال الدینملکشاه است. یک نابغه جنگی که شگرد اصلیش سرعت عملش بوده و در جنگ دریائی و خشکی

حرفی برای گفتن غربیها و مسیحیان نگذاشته  بودند. و بزرگترین توپ زمان خود را در این جنگ به کار بسته وباساختن

انواع پلهای شناور روی دریا امان از آنها بریده بود. ولی حقیقت این است کهاکنون قسطنطنیه این شهرافسانه ای با همه

شرایط و ویژگیهای اقلیمی بی نظیر خود ،در حال رفتن به حجله دیگری می باشد. مادران رومی  ، نگران سرنوشتهای

فرزندان خود و مردان،  نگران قتل عام ها و تجاوزات مهاجمین ترک ،و فروخته شدن همسران و فرزندانشان درانواع

بازارهای برده فروشی دور و نزدیک بودند . زیرا همه می دانند که فردا دیوار خواهد شکست وهنگامه قتل و غارت ،

تجاوز و اسارت درشهربر پا میشود.

تا آنجا که بتوانند یکدیگر را دلداری داده و برای هم از آرزو ها  وبرنامه های ناتمام زندگی  خود و برخی  نیز از اقدامات

کنستانتین شجاع  یا سزار، یا فلاسفه یونانی می گویند. ولی بدون تردید  دهان همگی از خشکی گلویشان ، تلخ بوده است .

آنها را همین جا میگذاریم زیرا به زودی در مطلبی دیگر و فرصتی دیگر به آنها خواهیم پرداخت . اکنون زمان بررسی

چگونگی شکل گیری استعمار و سیاست مرکانتیلیسم می باشد. هنری هشتم سفاک دروسوسه عشق زنی دیگر ،با کلیسای

واتیکان مقابل میشود . کلیسا با طلاق ملکه قبلی موافقت نمی نماید. دستگاه حاکمه انگلستان در جهت گیری ،  دچار تردید

گردیده  و هنری  طرح ایجاد کلیسای  مستقل آنگلیکا را در اسکاتلند  حمایت و سپس آنرا  کلیسای ملی بریتانیا  می نامد. و

از دیگر کشورها مطالبه عمل مشابه را می نماید. ولی دربار، قلبا به واتیکان وفا دارمانده بود. هنری از جوانان پرشور و

حرارتی چون و یلیام  روپر ، طرفدارو پیرو دو آتشه مارتین لوتر ، کشیشعاشق پیشه آلمانی و ناراضی از کلیسایواتیکان

و تعصبات عقیدتی آن، حمایت نموده و از اینجا، سیاست بازی  انگلستان در  سراسر اروپا و جهان آغاز میشود . (استارتر

می خورد.) روپر که با کمال تعجب سر از قلب کاترینا دختر یکی ازبزرگترین رهبران طرفداران واتیکان، یعنی سرتوماس

مور، دادستان کل انگلستان درزمان هنری هفتم و پسرش هنری هشتم بوده ، در می آورد  ،در مدت کمی پای مذهب نو پای

پرو تستان در دین مسیح ، را در قالب سیاست های دولت هنری هشتم و بدون آشکار شدن حمایت های او ، به انگلستان باز

نموده ، پایه گذاری و رهبری می کند. این حمایت ها به گونه ای مخفی است ، که حتی خود روپر هم ازآنها اطلاعات دقیق

و کاملی ندارد. و همواره درحال فرار از چشم  ماموران حکومتی است  ، که البته دستور دارند او را تحت نظر گرفته  و

فقط موانع سر راه او را بردارند. وفاداران کلیسا ی واتیکان گردن زده  میشوند. و هنریهشتم به قیمت تغییرات وسیع در

چهره مذهبی جهان  ،و قتل شریف ترین مرد  تاریخ سیاسی انگلستان یعنی سرتوماس مور، همسر خود  را تبدیل به احسن

می نماید . (با تعذر از مزاح ) ولی غوغای لوتر، حکومت های اروپا را تحت تاثیر قرار داده  و برخی از آنها را متزلزل

می نماید. کشیش ، مارتین لوتر سر انجام تعصبات ضد یهودیت خود را آشکار می سازد . و ما را به یا د شکل گیری مرام

بابیت در ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار، و ترور نافرجام او به دست آنها ، در قالب یک حرکت سیاسی می اندازد.

هنری ، طعم شیرین این سیاست بازی را چشیده و آنرا برای اخلاف خود به میراث می گذارد. مبراثی  که  سراسر دنیا را

فرا می گبرد وعقاید مذهبی دیگران را دستخوش سیاست بازی های انگلستان می نماید.

این داستان مستند و لذیذ ادامه دارد . پس با ما درلذتهای تاریخ ، در تارنمای فراتر از ناشناخته آنرا پیگیری فرمائید .

 

دانش به دست کسی پدید نیامده است

پایانی ندارد

و در اختصاص و مالکیت  کسی هم  نخواهد بود

ما به آن دست میابیم

حتی اگر آنسوی کیهان  باشد

( Fazlollah namazi Meybodi)

 

آخرین بروز رسانی در پنجشنبه, 07 اسفند 1393 ساعت 05:48

افزودن نظر

دستورات حفظ اسرار کاربران در این تارنما فعال می باشد

کد امنیتی
تصویر جدید

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما