امروز دوشنبه 28 آبان 1397 - Mon 11 19 2018

آخرین زمان بروزرسانی 07:27:13

خبر خوان

فیس بوک

تیوتر

اوزون حسن

داستان مستند تحقیقی تاریخی زندگی سلطان اوزون حسن آق  قویونلو

نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ نویسنده بازدیدها
1 سلطان اوزون حسن آق قویونلو بخش نخست جمعه, 15 آذر 1392 Administrator 5415
2 زندگی اوزون حسن آق قویونلو بخش دوم جمعه, 22 آذر 1392 Administrator 3235
3 زندگی اوزون حسن بخش سوم یکشنبه, 24 آذر 1392 Administrator 3398
4 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت چهارم جمعه, 29 آذر 1392 Administrator 4397
5 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت پنجم دوشنبه, 02 دی 1392 Administrator 4503
6 سلطان اوزون حسن قسمت ششم وداع (ويراسته) پنجشنبه, 05 دی 1392 Administrator 4860
7 سلطان اوزون حسن قسمت هفتم نبرد سرنوشت و سکه ها ی شاه جمعه, 06 دی 1392 Administrator 5831
8 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت هشتم – تنگه پیروزی شنبه, 07 دی 1392 Administrator 4525
9 سلطان اوزون حسن قسمت نهم - جنگ با باب عالی دوشنبه, 09 دی 1392 Administrator 4486
10 سلطان اوزون حسن آق قویونلو قسمت دهم - نبرد بزرگ چهارشنبه, 11 دی 1392 Administrator 5117
11 زندگی اوزون حسن بخش یازدهم - طبل عدالت سه شنبه, 24 دی 1392 Administrator 5488
12 زندگی اوزون حسن بخش دوازدهم - نبرد خویشاوندان چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5447
13 سلطان اوزون حسن قسمت سیزدهم- شایعات ، واقعیات چهارشنبه, 25 دی 1392 Administrator 5110
14 زندگي اوزون حسن آق قويونلو فهرست مآخذ شنبه, 28 دی 1392 Administrator 2821
15 سلطان اوزون حسن قسمت چهاردهم – جنگ ،مرگ ، عدالت شنبه, 28 دی 1392 Administrator 5525
16 تصاوير عصر آق قويونلو یکشنبه, 29 دی 1392 Administrator 2808

out of the un known

    IN THE NAME OF GOD    
READ_MORE_TEXT
in the name of god   COLOSSEUM,Aspe
READ_MORE_TEXT
    مرگ در پاریس : ا
READ_MORE_TEXT
کهکشان های رنگی click
READ_MORE_TEXT
  به نام خدا     ع
READ_MORE_TEXT
بنام  خداوند جان  و
READ_MORE_TEXT
/به نام خدا وند گردون س
READ_MORE_TEXT
    اسرار بینائی  
READ_MORE_TEXT
محل کنونی شما